Girişim ve Gözetim Hizmetleri


Üyelerin yerel ve merkezi yönetimlerden kaynaklanan sorunları saptanmakta, sanayicinin önünde engel oluşturan, devletten kaynaklanan kısıtlamalara yönelik girişimlerde bulunulmakta, sanayiyle ilgili kanun, yönetmelik, talimat, vb. belgelerin hazırlanması sürecinde üyelerin görüş ve önerileri yerel ve merkezi yönetimlere taşınmakta ve mevzuat oluşturma süreçlerinde aktif rol alınmaktadır.

 

Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler, mevzuat değişiklikleri ve güncel uygulamalar hakkında resmi yazı veya bilgilendirme toplantısı ile üyelerimiz bilgilendirilmektedir.

Bu hizmet ile üyelerimize 3 önemli değer önermesi sunulmaktadır.

  • Güven
  • Etkin çözüm
  • Etkin geri bildirim

Bu hizmet kapsamında;

  • Resmi kurum ve kuruluşlardan gelen görüş talepleri ilgili birim koordinasyonunda oluşturulmakta, Oda görüşü olarak ilgili kuruma bildirilmekte,
  • Yerel ve merkezi yönetimlerden kaynaklanan uygulama sorunları ve mevzuat ile ilgili olarak üyelerden/meslek komitelerinden/Yönetim Kurulu Çalışma Gruplarından/ danışmanlardan gelen talepler, Genel Sekreterlik onayı ile ilgili birim tarafından değerlendirilip raporlanmakta ve resmi kurumlara girişim faaliyetinde bulunulmakta,
  • Üyelerimiz, resmi kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler, mevzuat değişiklikleri ve güncel uygulamalar hakkında resmi yazı veya bilgilendirme toplantısı ile bilgilendirilmektedir.
  • EBSO Kütüphane sorumlusu tarafından Resmi Gazete ve mevzuat yayınları düzenli izlenmekte, ilgili birimlere ve web üzerinden üyelere duyurulmaktadır. Benzer şekilde tasarı ve teklif aşamasında olan kanun taslakları izlenmekte, oluşturulan görüşler ilgili mercilere iletilmekte,

dir.

Girişim ve bilgilendirme hizmetinin üyelerimize daha iyi sunulması, gündemin yakından takip edilmesi amacıyla; meslek komitelerimizin yanı sıra tüm üyelerimizi yakında ilgilendiren konularda ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile “YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI” oluşturulmuştur.

Odamız bu çalışma grupları sayesinde; hem toplumsal açılımını genişletmekte,  hem sivil inisiyatiflerle olan etkileşimini arttırmakta, hem de konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri arasında birbirini destekleyici ve geliştirici ilişki ağları kuracak gönüllü bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

EBSO Üyeleri, kamu, yerel yönetim, üniversite, STK ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma grupları, aynı zamanda EBSO alt yapısı ile desteklenen ve gönüllü olarak çalışan sosyal gruplardır.

Yönetim Kurulu tarafından kendisine havale edilen, Meslek Komitelerinden, EBSO Üyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen konuları değerlendirerek görüş oluşturmakta, bu konularda rapor hazırlamakta ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmektedirler.

2018-2022 döneminde faaliyet gösteren 8 adet Yönetim Kurulu Çalışma Grubu bulunmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için çalışma grubu isimlerinin üzerine tıklayabilirsiniz...

 


Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.