İRTİFAK TAHSİSİ İLANI HK.


20.12.2022, Salı

Sayın Üyemiz;

 

T.C. İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 13.12.2022 tarihli, 5251388 sayılı yazıda; 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3’üncü maddesi ve 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazine adına kayıtlı ekte özellikleri listelenen taşınmazlar üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

Ek: İrtifak Hakkı Tesisi listesi ilan metni.

Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.