EBSO, AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI'NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI


14.03.2018, Çarşamba

İlgili Görseller

AMBALAJDA SIFIR ATIK HEDEFİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 2018 yılı başından itibaren yürürlüğe giren ve bütün sektörleri yakından ilgilendiren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin getirdiği yükümlülükler hakkında sanayicileri bilgilendirdi. EBSO Çevre Çalışma Grubu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde Ambalaj Atıkları Yönetimi Şube Müdür Vekili Aylin Çiçek ile Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ersin Gürtepe’nin katılımıyla gerçekleştirdiği seminerde, sanayicilerin yönelttiği sorular da cevaplandırılırken, ambalaj atıklarının geri kazanımıyla sağlanacak ekonomik değerlere dikkat çekildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi, belediyelerle sanayicilere yönelik olarak iki ayrı oturumda gerçekleştirilen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ni olumlu bulduğunu söyledi. Çiçekçi, “Yönetmeliğin içeriğinden çok nasıl daha iyi uygulanacağını hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yönetmeliklere tabu gibi yaklaşmayıp değişiklikler yapması da çok olumlu bir durum” dedi.

İZMİR’DEKİ UYGULAMALAR

İzmir Çevre ve Şehircilik İI Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı sıfır atık uygulamasıyla ilgili sanayicilere ve sektör temsilcilerine bilgi verdi. Nurlu, "Bakanlığımız geri dönüşümü ve atık yönetimini çok önemsiyor. Sanayicilerle de bir araya gelip, uygulamada karşılaşan sorunları bilmek istiyoruz. Sıfır atık uygulaması, 2019'da İzmir'deki tüm kamu kurumlarda gerçekleştirilecek. Atıkların kategorilerine göre doğru şekilde ayrılması önemli. Bu süreci kampanya halinde yürütmek istiyoruz" diye konuştu.

Mevzuatın uygulanması için sanayici, kurum ve koordineli olarak çalıştıklarını ifade eden Nurlu, uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin notları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ileteceklerini bildirdi.

KAYNAKLAR AKILCI YÖNETİLMELİ

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Ersin Gürtepe, ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanarak daha etkin değerlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verdi.

Günümüzde kaynakların daha akılcı yönetilmesinin bir zorunluluk haline geldiğine dikkati çeken Gürtepe, "İçinde bulunduğumuz yüzyıl çevresel açıdan birçok değişim gördü. Nüfus artıyor, ancak dünyada kaynak sınırlı. Bu durum kaynakların ekonomik açıdan daha akılcı yönetilmesini zorunlu kılıyor. Türkiye'de de atık miktarı giderek artıyor. Nüfus artışına paralel olarak hammadde, atık, enerji kullanımının da artıyor. Teknik ve idari sıkıntılar, farkındalık ve finansal kaynaklar noktasında eksiklikler var. Ancak dünyada ambalaj atıklarının azaltılması konusunda yeni yönetmelikler çıkarılıyor. Bu sürece Türkiye de adapte olmuş durumda. Ambalaj ve geri dönüşüm konularındaki platformların çoğalmasıyla sorunların daha kolay aşılabileceğine inanıyoruz" dedi.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile geri kazanım konusunun sürdürülebilir çevre için önemini vurgulayan Gürtepe, getirilen en temel değişikliklerden birinin ülke genelinde plastik torba kullanımının azaltılmasının hedeflendiğini dile getirirken, “1 Ocak 2019’dan itibaren internet üzerinden yapılan satışlar da dahil, tüketicilere ücretsiz plastik poşet temini yasaklandı" bilgisini verdi.

Ersin Gürtepe, ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması uygulamasında belediyelerin sorumluluğunun yeni yönetmelikle birlikte daha net olarak tanımlandığını bildirirken, şunları söyledi:

"Belediyeler, evsel atık toplamak için kullandığı araç kapasitesinin en az yüzde 20'si kadar ambalaj atığı toplama kapasitesine sahip araç bulunduracak. Belediyeler tarafından hazırlanan ambalaj atıkları yönetim planlarında ne kadar toplama hacmi oluşturulacağına, ne kadar konteyner konulacağına dair kriterler tanımlandı. Ambalaj atığı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerine ilişkin kriterler güncellendi, toplama ayırma tesisleri üç sınıfa ayrıldı. Önceki yönetmeliklerde de yer alan, Ambalaj Komisyonu etkinleştirilerek, yılda en az bir kez toplanması hükme bağlandı."

Ambalaj atıklarının geri kazanımında sanayicilere getirilen yükümlülüklere de işaret eden Gürtepe, “Geri dönüştürülmüş madde ve malzemelerin kullanımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla plastik, kağıt-karton, cam ve metal ambalaj üreticileri, yurt içinde piyasaya arz edilecek ambalajlara ilişkin üretim proseslerine konu girdilerini 2018 itibarıyle cam için yüzde 12, plastik için yüzde 4, kağıt karton için yüzde 25 ve metal için yüzde 10 olmak üzere kademeli olarak artacak şekilde ambalaj atığından sağlayacak. Geri kazanım hedeflerinin en az yüzde 80'inin sanayi dışındaki kaynaklardan sağlanması zorunluluğu getirildi" diye konuştu.

Toplama ekipmanlarının renklerinin de yönetmelikle birlikte yeniden düzenlendiğini belirten Gürtepe, karışık ambalaj atığının mavi, cam atığının yeşil veya beyaz, kağıt atığının mavi, plastiğin sarı, metal atığın ise gri renkte olacağını belirtti. Gürtepe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerekli hallerde yönetmelik gereği tüm taraflara ait bilgi ve belgeleri yeminli mali müşavirlere inceletebileceğini de sözlerine ekledi.

 

SANAYİCİLER İÇİN ÖNEMLİ MADDELER

Piyasaya sürenlerin geri kazanım sorumluluğu için tanımlanan yıllık 3000 kg.’lık eşik değer, 1000 kg olarak güncellendi.

Yurtiçinde piyasaya sürülecek cam, metal, plastik, kağıt/karton ambalajların belirli oranlarda yurtiçinde toplanan atıklardan ve/veya bu atıklardan elde edilen hammaddelerden üretilmesi zorunlu oldu.

Piyasaya süren işletmelerin yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için depozito uygulaması veya yetkilendirilmiş kuruluşlarla anlaşması seçenekleri belirlendi, belediyelerle anlaşma seçeneği kaldırıldı.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile anlaşma yapmayı tercih eden piyasaya süren işletmeler için Haziran ayı sonu, son tarih olarak belirlendi. Örneğin, 2018 yılında yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışma yöntemini tercih eden piyasaya sürenler 30.6.2018’den sonra bu amaçla sözleşme yapamayacaklar.

Sunuma ulaşmak için lütfen tıklayınız

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.