ASIL İŞVEREN VE TAŞERONUN SORUMLULUKLARI EBSO’DA TARTIŞILDI


12.12.2016, Pazartesi

İlgili Görseller

ASIL İŞVEREN VE TAŞERONUN SORUMLULUKLARI EBSO’DA TARTIŞILDI

Asıl işverenlerin işin bir bölümünü çalışma hayatının bir ihtiyacı olarak ortaya çıkan alt işverenlere (taşeronlara) yaptırmalarının kendi sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağı ifade edildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, asıl işveren ve alt işveren ilişkilerinin iş hukuku açısından sorumluluklarını, taraflarla masaya yatırdı. Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu’nun düzenlediği seminerin açılış konuşmasını yapan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan, alt işveren kavramının işletmelerin yatırım yaptığı alanlar dışında kalan işleri konularında uzman başka firmalara vermesiyle doğduğunu hatırlattı.

Demirkalkan, "Pratik hayatta müteahhit, taşeron ve aracı gibi ifadelerin de kullanıldığı alt işverenlik kavramı, çalışma hayatının bir ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. İşverenlerin işyerlerinde yürüttükleri mal veya hizmete ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektiren işleri başka işverenlere yaptırmaları iş hayatının olağan akışının bir gereğidir" dedi.

Bir işyerinde asıl işverenle beraber alt işverenlerin de faaliyette bulunduğu durumda, iş hukuku kapsamında işverenlerin birbirleri ile ilişkileri, görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenebilmesi için işyerlerinde hangi durumlarda asıl işveren-alt işveren ilişkisinin doğduğunun iyi tespit edilmesi gerektiğine dikkat çeken Demirkalkan, şunları söyledi:

"4857 sayılı İş Kanunu'nun 2. maddesi ile asıl işveren - alt işveren ilişkisi kapsamında çalışan işçilerin işçilik haklarından her iki işverenin birlikte sorumlu tutulması, bu sorumluluğun mahiyetiyle birlikte asıl işveren ile alt işveren arasındaki birlikte sorumluluktan kaynaklı iç ilişkinin irdelenmesini de gerekli kılmaktadır. Söz konusu iç ilişkinin belirlenmesinde birlikte sorumlu olunan işçilik alacağının nevi, müteselsil sorumluluğu düzenleyen Borçlar Kanunu hükümleri ile yargı içtihatları ve taraflar arasındaki sözleşmeler bize yol gösterici olmaktadır.”

 

ÖRNEKLERLE ANLATILDI

Karşıyaka 2. İş Mahkemesi Hakimi Uğur Erçetin, DEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezgi Öktem Songu ile Arabulucu ve Avukat Dr. Çiğdem Çiçekçi Ercan hem asıl işveren ve taşeron arasındaki ilişkilerin hukuksal boyutuna hem de uygulamada karşılaşılan sorunlara ışık tuttu.

Alt işverene verilebilecek işlerin verilen hizmetin mahiyetine göre değiştiğini anlatan konuşmacılar, "Örneğin paketleme işini yardımcı iş olarak kabul edemeyeceğiniz sektörler var. Eğer tuvalet kağıdı üretiyorsanız, paketleme hijyen açısından önemlidir. Tuvalet kağıdını açık satamayacağınıza göre paketleme işin son halkasıdır. Ancak başka bir sektörde paketleme yardımcı iş kapsamına girebilir.

Temizlik işi belediyelerin var oluş sebeplerinden biridir. Ancak kanun koyucu mevzuata eklediği maddeler ile belediyelere temizlik işini alt işverene verme hakkını tanıyor. Sayaç okuma işi enerji dağıtımının asıl iştir. Ancak yine bu iş de getirilen kurallar çerçevesinde alt işverene devrediliyor" bilgisini verdi.

Fason kavramının da iyi anlaşılması gerektiğini belirten konuşmacılar, firma iincelemelerinde karşılaştıkları ilginç durumların örneklerini de vererek, "Bir fabrika düşünün. Kağıt üzerinde firma işin bir kısmını fason olarak yaptırıyor. Ancak fasoncu olarak nitelendirilen kişiler aynı fabrikayı kullanıyor, hatta bazılarının şirket merkezi bile asıl işverenin işyeri. Bazı durumlarda işveren toplu sözleşmenin hükümlerinden kurtulmak için kendi işçilerini alt işverene devrediyor. Buna fason diyemeyiz. Muvazaalı işlemlerde sorumlu asıl işverendir. Ayrıca, asıl işveren, alt işverenin işçileriyle yaptığı toplu sözleşmeden de sorumludur" ifadelerini kullandı.

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.