YORGANCILAR, TOBB EKONOMİ ŞURASI'NDA KONUŞTU: REEL SEKTÖRE DESTEK ŞART


21.01.2019, Pazartesi

İlgili Görseller

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Ege’nin sözcüsü Yorgancılar oldu

 

Reel sektöre destek şart

 

Türkiye Ekonomi Şurası’nda Ege Bölgesi’nin sözcüsü olarak kürsüye çıkan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 8 şehir, 65 Oda ve Borsayı temsilen genel ve sektörel konuları, kucaklayıcı ve çözüm önerici bir yaklaşımla toplantı gündemine taşıdı.

 

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda reel sektöre destek istedi. Başta finansmana erişim, istihdam üzerindeki yükler, Ar-Ge, inovasyon, lojistik, geri dönüşüm olmak üzere sektörel talepleri gündeme getiren Yorgancılar, kamu ve özel sektör diyaloğu ile sorunların aşılacağını ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurası’nda Ege Bölgesi’nin sözcüsü olarak kürsüye çıkan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 8 şehir, 65 Oda ve Borsayı temsilen, genel ve sektörel konuları kucaklayıcı ve çözüm önerici bir yaklaşımla toplantı gündemine taşıdı.

 

Yeni yapılandırma planı ihtiyacı

Özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere firmaların finansmana erişimde ciddi sıkıntıları bulunduğunu belirten Yorgancılar, piyasalarda yaşanan nakit sıkışıklığının da etkilerine dikkat çekerken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kredi faizleri çok yüksek ve reel sektör krediye ulaşmada sorun yaşıyor. Tüm sektörlerimizde döviz ve faizdeki artıştan dolayı kredi borçları önemli bir sorun haline geldi. Her ne kadar bankalar kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin plan açıklasa da yeniden yapılandırılan şirket sayısı oldukça sınırlı. KOBİ’lerde bu sorun daha da fazla hissediliyor. Devletimizin bankalara Hazine üzerinden likidite sağlayacağı, kredi kefalet araçlarının kullanılacağı yeni bir borç yapılandırma planının açıklanması yatırımcılar açısından iyi olacaktır. Çünkü bankacılık sistemi tam olarak işlemeden piyasanın açılması zor. Ayrıca, yüksek enflasyon döneminde çıkan peşin vergi kaldırılırsa yatırım iştahı artacaktır.”

Ender Yorgancılar, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kamu ve özel sektör arasında bir istişare mekanizması çalıştırıldığında önemli mesafeler alınabileceğini ifade etti.

 

Her sektöre ayrı önem

Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’ın da ısrarla takip ettiği sıfır atık projesi için de öneride bulunan Yorgancılar, Ege’de Uşak başta olmak üzere ciddi bir geri dönüşüm kapasitesi olduğunu, geri dönüşüm firmalarının çevresel katkıları da göz önüne alınarak enerji, altyapı ve finansman araçları bakımından teşvik kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Ar-Ge ve inovasyonun yaygınlaştırılmasının gelecek için önemini hatırlatan Yorgancılar, “İzmir’deki Oda ve Borsaların kuracağı inovasyon, girişimcilik ve Ar-Ge merkezlerinin teknopark desteklerinden faydalanmasını arz ediyoruz” diye konuştu.

Yorgancılar, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk için hukukçu olma zorunluluğuna işaret ederken, Oda ve Borsa üyesi tacirlerle sanayicilerin de arabulucu olabilmesinin sağlanmasının süreçlerin hızlandırılması anlamında katkı sağlayacağını belirtti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir ziyaretinde dile getirdiği Kemalpaşa lojistik bölgesinden İzmir Limanı’na demiryolu bağlantısı projesine teşekkür ederken, “Kemalpaşa Lojistik Merkezi, sadece İzmir ve Ege’nin bir lojistik üssü olma kapasitesinin ötesinde tüm Marmara ve İç Anadolu’yu içine alacak entegrasyonda, tüm hinterlanttaki ürünlerin batıya açılacağı lojistik kapı olma niteliğine sahiptir. Kemalpaşa Lojistik Merkez işletim modeli için lojistik merkezi yönetiminin Oda ve Borsaların içinde bulunduğu Lojistik İhtisas OSB yapısındaki bir müteşebbis heyet marifetiyle yönetilmesini öneriyoruz” dedi.

Aydın Çıldır Havalimanı’nın yolcu ve kargo taşımacılığına açılması, seramik sektörünün hammaddeye kolay erişimi ve ihracatın artması açısından Çine-Aydın demiryolu bağlantısının yapılması, Denizli’nin Aliağa’daki Nemrut Limanı’na kadar kesintisiz demiryolu bağlantısının sağlanmasının bölgenin ticaretine sağlayacağı katkılar, Yorgancılar’ın gündeme getirdiği konular arasında yer aldı.

Kütahya ve Afyon’da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitelerinin termal sağlık ve rehabilitasyon noktasında uzlaşmalarının bölgedeki termal ve sağlık potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önemini vurgulayan Yorgancılar, Manisa’da jeotermal kaynakların kullanılarak verimli arazilere zarar vermeyecek şekilde faaliyet göstermek üzere Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulmasını da istedi.

Ender Yorgancılar, konaklama sektöründeki KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti ve yat turizminin de aynı kapsama alınmasını istedi.

Türk turizmine yeni bir atılım yaptırmak için Turizm Geliştirme Fonu’nun kuruluş hazırlıklarının sürdürüldüğünü belirten Yorgancılar, “Kamu-özel sektör işbirliğiyle yönetilecek bu fona, özel sektörü temsilen turizm işletmelerinin yasal temsilcileri olan TOBB ve TOBB’a bağlı Odaların da yer almasını istiyoruz” diye konuştu.

 

AB ile ilişkiler

Uluslararası alandaki durum, özellikle Türkiye’nin yakın coğrafyasında köklü geçmişi olan Avrupa Birliği ile ilişkilere de değinen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, “Türkiye-AB ilişkileri zor bir süreçten geçiyor. Buna rağmen 2019 yılı içinde iktisadi alanda somut adımlar atılması mümkün. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize diyaloğu konularında adımlar atılabilir. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyaloğu toplantısı gerçekleştirilebilir” önerilerinde bulundu.

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.