SANAYİCİ-BAKANLIK DİYALOĞU OLUMLU BAŞLADI


27.11.2018, Salı

İlgili Görseller

Sanayici-Bakanlık diyaloğu olumlu başladı

 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın girişimleriyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yıldırım’ın ekibiyle birlikte katıldığı İzmir Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler Platformu toplantısında, sanayicilerin konularının çözümü için olumlu bir diyalog ortamı oluşturuldu.

 

 

İzmir’deki organize sanayi bölgeleri ile serbest bölgelerin enerjiden imara kadar çözüm bekleyen konularının çözümü için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde diyalog süreci olumlu başladı. Sanayicilerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri, kendilerine iletilen hususlarla ilgili çözüm için birlikte hareket edilmesini istedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın girişimleriyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Sanayi Siteleri Daire Başkanı Caner Koçoğlu, Mali İşler Şube Müdürü Ayla Kale, İmar Şube Müdürü Ramize Esra Oğuz ile Mevzuat Şubesi’nden sorumlu mühendis Adnan Yüksel, organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgelerin başkan ve üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın başkanlığında Sanayiciler Kulübü’nde gerçekleştirilen toplantıda, OSB Başkanları konularını ayrıntılarıyla yüz yüze aktarma ve önerileri değerlendirme imkanı buldu.

Sanayicinin gündemindeki konuların yetkililerle doğrudan diyalogla çözüme kavuşması amacıyla çaba gösterdiklerini belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Sanayiciler birçok riski alarak yatırım ve üretim yapıyor, ülkeye katma değer kazandırmak için çalışıyor, ancak bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bizler, hem konularımızı hem de çözüm önerilerimizi ileterek reel sektörün önünün açılmasını, yatırımların, üretimin, istihdamın ve ihracatın artmasını istiyoruz” dedi.

 

OSB Yönetimleri ile birlikte çalışma

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yıldırım da, kendilerini organize sanayi bölgeleri camiasıyla buluşturan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’a teşekkür etti. Kendileriyle ilgili konuları çözüme kavuşturmak ve sanayiciye kılavuzluk etmek amacıyla hareket ettiklerini belirten Ramazan Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yanı sıra diğer Bakanlıklar ve ilgili kurumlar nezdinde de paydaşlarla birlikte çalışma sözü verdi.

Gündemdeki öncelikli konularından enerjide, organize sanayi bölgelerinde sanayiciler tarafından yaptırılan doğalgaz dağıtım hatlarının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) bedeli karşılığında devredilmesi görüşünde olduklarını belirten Yıldırım, organize sanayi bölgelerinin dağıtım bedelinden pay almasında da ısrar ettiklerini söyledi. Yıldırım, EPDK’nın lisans hakkını savunduğunu, ancak yüksek tüketimli OSB’ler lehine düzenleme yapılabileceğini dile getirdi.

Organize sanayi bölgelerindeki arsa satışlarını yeni uyum yasalarının içine de koyduklarını bildiren Yıldırım, OSB Yönetimlerinin bu konudaki taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’ne iletmelerini istedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmasını içeren ve Türkiye’de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmelerinin Türk Lirası ile yapılmasının zorunlu hale gelmesinden sonra organize sanayi bölgelerindeki arsa satışlarının da aynı kapsamda değerlendirileceğini belirten Yıldırım, bedel belirleme ve yönteme ilişkin olarak müteşebbis heyetlerin karar vereceğini söyleyerek OSB Yönetimlerinin elini rahatlattı.

Ramazan Yıldırım, sanayiciye tahsis edilen parsellerde 1 yılda yatırıma başlama kararında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle 1 yıllık iyileştirme planlandığını haber verirken, yeni OSB’lerde onaylı proje ve altyapı tamamlanmadan tahsis yapılmayacağının da altını çizdi. Yıldırım ayrıca, mevzuata aykırı yapılaşma ve yatırıma başlanmayan parseller konusunda OSB Yönetimlerinin inisiyatif almaları gerektiğini vurguladı.

OSB’lerin denetiminin de müteşebbis heyetin seçildiği dönemde yapılmasına işaret edildi.

İhtisas OSB’lerde sektör sınırlaması dolayısıyla yatırımcı çekme ve kredilendirme konularında ilerleme kaydedilmesi için sektördeki NACE kodlarının alt gruplarının değerlendirilmesini isteyen Yıldırım, böylece ana ve yan sanayinin aynı yerde toplanıp faaliyet gösterebileceğine dikkat çekti.

Ramazan Yıldırım, Danıştay’ın iptal ettiği acele kamulaştırma mevzuatında yetkiyi tekrar OSB’lere verecek düzenleme yapılması gerektiğini savunurken, Hazine arazilerinin de daralması nedeniyle küçük OSB’lere karşı olduklarını, bu nedenle OSB kurulacak alanın iyi belirlenmesi gerektiğini anlattı.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne de değinen Yıldırım, OSB başkanlarından değişiklikle ilgili görüşlerini kendisine iletmelerini istedi.

 

Mobilya OSB’de adres Torbalı

İzmir’deki Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler Platformu’nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yıldırım ile ekibiyle gerçekleştirdiği toplantıda, kurulması planlanan Mobilya OSB’ye de yer bulundu.

Karabağlar’a sığamayan İzmir mobilya sektörünün, üretim tesisleri, sergi salonları ve mobilya meslek yüksek okulunu bünyesinde barındıran sosyal tesisleriyle faaliyet göstereceği alan için önemli bir kilometre taşı daha aşılarak adres Torbalı OSB oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yıldırım, Torbalı OSB’de de Aliağa OSB modeli uygulanabileceğini belirtirken, “Aliağa OSB, kimya ve karma bir yapıda. Aynı yapı Torbalı OSB’de de uygulanabilir, Torbalı OSB’nin genişleme alanı olarak düşünülen arazi değerlendirilerek mobilyacılara da burada yer bulunabilir” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası, Torbalı Ticaret Odası ve Torbalı Belediyesi’nin ortak projesi olan Mobilya OSB projesinde, Torbalı OSB’nin bitişiğinde Kutlutaş mevkii olarak bilinen 830 dönümlük arazi, İzmir-Aydın Otoyol bağlantısı başta olmak üzere sahip olduğu lojistik imkanları ve bölgedeki markalaşmış dev firmaların bilgi birikimi ile sektörü ayağa kaldıracak.

 

Yoğun gündem

EBSO öncülüğünde kurulan İzmir Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler Platformu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yıldırım ile ekibiyle gerçekleştirdiği toplantıya damga vuran yoğun gündem ise şöyle:

 • EPDK’nın 13.09.2018 tarih ve 8058 sayılı “Dağıtım Şirketlerinin Organize Sanayi Bölgelerinde Doğalgaz Dağıtım Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” Kurul Kararı” hakkında (Bağyurdu OSB)
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde devlet bankalarından OSB’lerde faaliyet gösterecek sanayicilere inşaat yapımı ile makine-teçhizat yatırımlarında düşük faizli kredi imkanı sağlanması (Pancar OSB)
 • OSB Yasası’nda arsa satışlarıyla ilgili maddenin değiştirilmesi (İAOSB)
 • Döviz üzerinden bedel ile yapılan taksitli arsa tahsis sözleşmelerinde kalan taksit ödemelerin hangi bedel ile tahsis edileceği ve sözleşmelerinde bu hususların nasıl ifade edileceği hk. (Bergama OSB)
 • OSB Uygulama Yönetmeliği’ne göre arsa tahsis bedellerinin TL olarak belirlenmesi ve her yıl yeniden değerleme oranlarına göre bedelin yenilenmesine yönelik vadeli satışlarda arsa tahsis bedeli hk.(Bergama OSB)
 • Kamulaştırma işlemlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda OSB Yönetimlerince 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre yapılması hk. (Torbalı OSB)
 • Organize sanayi bölgeleri civarındaki Hazine’ye ait parsellerin OSB’lerin talebi halinde OSB’ye devredilmesi hk.(Torbalı OSB)
 • OSB Uygulama Yönetmeliği 108. maddede belirtilen ruhsat alma ve faaliyete geçme sürelerinin uzatılması hk. (Menemen OSB)
 • İmar Barışı kararnamesinde bulunan bazı maddelerin, 4562 sayılı OSB Yasası ve Uygulama Yönetmeliği ile çelişmesinin yarattığı sorunlar hk, (TOSBİ)
 • Organize sanayi bölgelerinin denetimi hk. (Menemen OSB)
 • İhtisas OSB’lerin yaşadığı sıkıntılar hk. (Menemen OSB)
 • Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz işletme faaliyetlerine ilişkin OSB Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde düzenleme yapılması hk, (KOSBİ)
 • Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tedarik süreci hk, (KOSBİ)
 • İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik önerileri (KOSBİ)

 

 

Kimler katıldı?

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Bölge Müdürü Harun Ardıç

Bergama OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek, Müteşebbis Heyet Başkanı H. İbrahim Gökçüoğlu

Kemalpaşa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, Bölge Müdürü Cüneyt Öztürk

Kınık OSB Müteşebbis Heyet Başkanı ve İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Yönetim Kurulu Üyesi Enver Olgunsoy, Bölge Müdürü Mümin Tunalı

EBSO Meclis Başkanı, Menemen Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, Müteşebbis Heyet Başkanı Erdoğan Çiçekçi, Bölge Müdürü Selim Çetinkaya

Ödemiş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Badem, Bölge Müdürü Barış Çelik

İzmir Pancar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlüsoy, Bölge Müdür V. Murat Özcan

Tire OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, Bölge Müdürü Galip Kılınç

Torbalı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dönmez, Müteşebbis Heyet Başkanı Hakkı Attaroğlu, Bölge Müdürü Abdil Çalar

İzmir Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Bölge Müdürü Doğan Hüner

Buca Ege Giyim OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şener Kırıkkaya, Bölge Müdürü Timuçin Öner

Bağyurdu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, Bölge Müdürü Figen Akdemir

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli

Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) CEO’su Dr. Faruk Güler

EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri İdil Yiğitbaşı, Aytekin Öztaş

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.