GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARI İZMİRLİ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU


20.09.2017, Çarşamba

İlgili Görseller

Girişim Sermayesi Fonları

İzmirli girişimcilerle buluştu

 

İzmir’in yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketleriyle Türkiye’deki girişim sermayesi fonlarının yetkilileri bir araya geldi. Finans sektöründen farklı şekilde şirketlerin karına ve zararına ortak olan yatırım modeli tanıtıldı, fonlarla şirketlerin tanışması sağlanarak olası bir yatırım ilişkisinin ilk adımlarının atılmasına aracılık edildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, “Türkiye’nin orta gelirli ülkeler grubundan çıkıp, yüksek gelirli bir ülke haline gelebilmesi için küresel şirketlerinin sayısını arttırması gerekmektedir. Girişim sermayesi fonlarının yatırım yaptıkları şirketlerin sayısı arttıkça, Türkiye’den küresel markaların çıkma ihtimali de yükselecektir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi’nin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği Girişim Sermayesi İzmir Buluşması, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe 5 milyon TL üzerinde ciroya sahip olan ve geçtiğimiz 3 yılda yıllık ortalama yüzde 20’nin üzerinde ciro artışı sağlayan sanayi ve hizmet sektörlerindeki şirketler davet edildi. Yatırıma dönüştürebilecekleri fon büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar olan girişim sermayesi fonları, İzmir’in başarılı şirketlerine sıçrama yaptıracak muhtemel bir yatırım ilişkisinin ilk adımını bu etkinlikte attılar.

 

Kredi-borç değil, ortaklık

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, 90’lı yıllarda finans sektörünün reel sektörden ayrışmaya başladığını anlattı. Temel görevi reel sektörü desteklemek olan finans sektörünün bağımsız bir sektör olmaya başladığını belirterek, “Sonuçta aşırı finansallaşma oluştu. Finans sektörü reel sektörün kar edip etmediğine bakmaksızın kar etmeye başladı ya da reel sektörün yükselişine bakmadan geri çekilerek bocalamasına ve sonunda düşüşe geçmesine neden oldu. Bu toplantıda bir kredi borç döngüsünden bahsedilmeyecek. Sizinle birlikte var olan, sizinle birlikte kazanan ya da kaybeden bir modelden bahsedilecek. Bu bütün dünyada maruz kalınan aşırı finansallaşmaya karşı bir cevap olarak son derece önemli. Çünkü Girişim Fonunun yaptığı şey sermaye yatırımı. Borç ya da kredi vermek, teminat almak şeklinde klasik bir yapı değil. Döngüleri sizinle eş güdümlü” dedi.

 

Yorgancılar: Küresel markalarımız artmalı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurul Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, Türkiye’de özellikle son 15 yılda ulaştırma ve enerji altyapısı ile insan kaynağına yapılan yatırımlarla birlikte Anadolu’nun potansiyelinin ortaya çıktığını, Anadolu şehirlerindeki büyük şirketlerin sayısının her yıl arttığını söyledi.

Türkiye’nin ekonomik coğrafyası değişirken küresel ekonomik bağlarının da güçlendiğine, küresel ticaret yatırımlardan aldığı payın arttığına işaret eden Yorgancılar, “Uluslararası doğrudan yatırım akımlarında yeni bir eğilimin ortaya çıktığını görüyoruz. Önceden uluslararası yatırım denildiğinde borsaya, devlet iç borçlanma senetlerine yurt dışından gelen kaynağı anlardık. Ya da aklımıza çok uluslu şirketlerin üretim yatırımları gelirdi. Artık önemi her geçen gün artan yeni bir yatırım türünü, girişim sermayesi fonlarının yatırımlarını konuşmaya başladık” dedi.

Ender Yorgancılar, girişim sermayesi fonlarının bankalar gibi kredi verip sadece anapara ve faizi nasıl tahsil ederim diye düşünmediğini, şirketlerden hisse satın alarak şirketlerin geleceğine ortak olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

“Fonlar, yatırım yaptıkları şirketlere sermayeyle birlikte know-how da sağlıyorlar, yeni pazarlar buluyorlar ve bu şirketleri kurumsallaştırıyorlar. Dünyanın en büyük şirketleri listesinde, ilk 20 ekonomi arasında olan ülkemizden sadece 1 şirket bulunmaktadır. Küresel markalar listesindeki durumumuz da farklı değildir. Türkiye’nin orta gelirli ülkeler grubundan çıkıp, yüksek gelirli bir ülke haline gelebilmesi için küresel şirketlerinin sayısını arttırması gerekmektedir. Girişim sermayesi fonlarının yatırım yaptıkları şirketlerin sayısı arttıkça, Türkiye’den küresel markaların çıkma ihtimali de yükselecektir. O nedenle bu fonların Türkiye’ye olan ilgilerini canlı tutmak ekonomimizin geleceği için son derece önemlidir. İzmir’imizin yıldız şirketleri, fonlardan yatırım alarak bir üst lige daha çabuk çıkma şansını yakalayabilirler. Girişim sermayesi fonlarımız ise bu salondaki şirketlere yatırım yaparak yüksek getiri elde edebilirler.”

 

Daha iyi planlama

Türkiye Girişim Sermayesi Meclis Başkanı Göktekin Dinçerler ise, değer yaratmaya katalizör olduklarını belirterek, “Sermaye yatırımcısı olarak bir şirketin hem artısına hem de eksisine ortak oluyoruz. İyi bir şirketin daha iyi yönetilmesine, daha kurumsallaşmasına yönelik adımlar atılmasını, daha iyi planlama yapılmasını sağlıyoruz. Yeni iş alanlarına yeni pazarlara girilmesini sağlıyoruz. Aile şirketlerinin kurumsallığa geçişlerinde katalizör olabiliyoruz. Birkaç değişik açıdan girişim sermayesini farklı alanlarda şirketinizin büyümesine, gelişmesine, ortaklık yapısının gelişmesine katkı koyuyoruz. Kar eden şirketlere de kar potansiyeli olan şirketlere de yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

 

Girişimciler artık yalnız kalmıyor

Girişimciliğin yükselen bir trend olsa da aslında ticaretin varoluşundan bu yana olan bir kavram olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, “İş kurma, tutundurma, büyütme, pazarlama ve satış gibi birçok süreci kapsaması; girişimciliğe geniş bir pencereden bakmayı gerektiriyor. Ülkemizde işletmelerin büyük kısmının KOBİ niteliğinde olmasına rağmen, yarattıkları katma değerin toplam katma değere katkısı düşük. KOBİ’lerin, küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için önünü açacak adımların atılması gerekiyor.  Çünkü, KOBİ’ler çoğu zaman sınırlı ve yetersiz sermaye ile kuruluyor. Günümüzde bilgiye ulaşmanın kolaylaşması ile birlikte dünyayı izleyen gençler heyecanla iş fikirlerini hayata geçirmek, girişimci olmak istiyor. Girişimcilere Kamu-Özel sektör kaynaklı destekler artıyor. Melek yatırımcılar, fon şirketleri yatırım yapmak için iyi projeleri kovalıyor. Kısaca, girişimciler artık yalnız kalmıyor” dedi.

 

1 milyarlık fon Anadolu şirketleriyle buluşacak

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ise, Türkiye’nin kendi sektörlerinde başarı hikayelerine imza atan önemli şirketlerinin büyük bir bölümünün, girişim sermayesi fonlarından yatırım almış olmalarının, İzmir’deki geleceği parlak yatırım ve şirketlere de büyük bir umut olduğunu belirterek, “Girişim Sermayesi Fonlarının Anadolu’ya açılmasıyla 2 yıl içinde 1 milyar dolarlık fonun Anadolu’daki şirketlerle buluşacak olmasını şehrimiz adına büyük bir fırsat olarak görüyorum. O nedenle İzmir’in girişimci ruhuna bu fonların ilaç gibi geleceğini, destek bekleyen fikirlerin, girişimlerin doğru denize dökülmelerini sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra Başbakanlık Yatırım Destek Ajansı Koordinatörü Ahmet Cüneyt Selçuk, küresel ölçekte doğrudan uluslararası yatırım akımlarındaki eğilimlerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

 

 

Girişim sermayesi yatırımı nedir?

 

TOBB Girişim Sermayesi Meclis Başkanı ve Turkven Private Equity Direktörü - Göktekin Dinçerler, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Bölüm Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Murat Özgen, İda Capital Yönetici Ortağı Cem Baytok, Earlybird Analisti Baturay Kaya, Diffusion Capıtal Partners Partneri Altan Küçükpınar, GlobalTurk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, Taxim Capital Direktörü Berkin Mungan, Collective Spark Genel Partneri Atıl Erken ve Doğuş SK Girişim Sermayesi Müdür Yardımcısı Levent Karasakaloğlu’nun sunumlarında şu değerlendirmeler öne çıktı:

Girişim sermayesi fonları, karlı bir şekilde hızla büyüme potansiyeline sahip şirketlere, hisse karşılığı yatırım yaparlar. Bu fonlar, yatırıma dönüştürdükleri kaynağı, yurtiçi ve yurtdışı aile ofislerinden, Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu gibi kamu destekli fonlardan ve Avrupa Yatırım Fonu gibi uluslararası kuruluşlardan ve yatırımcılardan elde ederler.

 

Girişim sermayesi fonlarının amacı nedir?

Fonların amacı 5-7 yıllık bir süre içerisinde yatırım yaptıkları şirketleri büyüterek ellerindeki hisseleri satıp şirketten çıkmaktır. Fonlar ellerindeki hisseyi, şirketin ilk sahiplerine, başka bir fona, stratejik bir yatırımcıya (Türkiye pazarına girmek veya büyümek isteyen aynı sektördeki uluslararası bir oyuncu) satabilirler veya halka arz edebilirler.

 

Yatırım yaptıkları şirketlere sağladıkları faydalar nelerdir?

Fonların temel amacı, şirketlerden aldıkları hisseleri bir süre sonra devredip şirketten çıkmaktır. Bu çerçevede, yatırım yaptıkları şirketi finansal yapısı güçlü bir şekilde büyüterek şirketin değerini arttırmayı hedeflerler.

 

Şirket yönetiminde ne ölçüde yer alırlar?

Fonlar, yatırım yaptıkları şirketin yönetim kurulunda temsil edilseler de günlük işleyişinde doğrudan yer almazlar. Şirketin etkin yönetimini sağlamak için gerek görülürse yönetimde profesyonelleşmeye dönük değişiklikler yapmayı önerebilirler. Fonların yönetiminde yurtiçinde ve yurtdışında işletme yönetimi tecrübesi ve uluslararası vizyonu olan profesyoneller yer almaktadır. Bu profesyoneller, uluslararası en iyi uygulamaları yatırım yaptıkları şirketlere taşırlar.

 

Ne tür şirketlere yatırım yaparlar?

Fonlar, imalat sanayi alt sektörlerinde ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yaparlar. Üretici ve tüketici arasında sadece aracı olarak yer alan ve büyüme, genişleme potansiyeli düşük iş modelleri ile çalışan şirketler ilgi alanlarının dışındadır.

 

Türkiye’de yatırım yapan fonların elinde yatırıma dönüştürülebilecek kaynak büyüklüğü nedir?

Etkinliğe katılan Girişim Sermayesi Meclisi üyesi fonların yönettikleri varlıkların büyüklüğü 5 milyar doların üzerindedir. Yine bu fonların önümüzdeki 2 yıl içerisinde yatırıma dönüştürecekleri kaynağın büyüklüğü ise 1 milyar doların üzerindedir.

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.