KAYNAKÇILIK MESLEĞİNDE ALINAN TALEPLERİN KARŞILANAMAMA NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TOPLANTISI


02.06.2014, Pazartesi

Kaynakçı Ustası Aranıyor

Metal ve makine sanayicileri, kaynakçı ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla İşkur, Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversite ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Sanayiciler nitelikli eleman ihtiyacına dikkat çekerken, çalışanlar ise ücret ve çalışma koşullarını ön plana çıkardı.

Türkiye ekonomisinde imalat sanayindeki gelişmelere paralel olarak metal ve makine sektörlerinde artan üretim, kaynakçı ihtiyacını da ön plana çıkardı. Sanayiciler, nitelikli eleman bulamamaktan yakınırken, çalışanlar ücret ve işyerindeki çalışma koşullarını gündeme taşıdı.

İzmir’de temininde güçlük çekilen ilk 5 meslek içinde yer alan ve İşkur’un da talepleri karşılayamadığı kaynakçılık mesleğinde nitelikli eleman yetiştirilmesiyle istihdamına yönelik çözüm önerileri, Ege Bölgesi Sanayi Odası işbirliğinde sektör temsilcileri, eğitim kurumları, sendikalar ve meslekte iş arayanların bir araya geldiği toplantıda tartışıldı.

Nitelikli Eleman

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, ülkelerin gelişmesi ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün önemine dikkat çekti. Dünyanın büyük ekonomileri arasına girmeye hazırlanan Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi, uluslararası rekabet gücünü artırabilmesi için stratejik kaynağın iyi yetişmiş nitelikli insan gücü olduğunu vurgulayan Çiçekçi, ülkemizin genç ve dinamik nüfus yapısına rağmen işsizliğin en öncelikli sosyo-ekonomik sorunlar arasında yer aldığını söyledi.

Erdoğan Çiçekçi, “Biz sanayiciler açısından baktığımızda gördüğümüz resim şudur. Türkiye’de işsizlik değil, mesleksizlik vardır. Sanayici aradığı özelliklere sahip eleman bulmakta zorlanırken, yüzbinlerce kişi iş aramaktadır. İstenilen niteliklere haiz bir kişinin mevcut konjonktürde iş bulamama olanağının olmadığını düşünmekteyim. Bununla birlikte, Ülkemizde değişen sosyo-ekonomik yapı, bireylerin sanayide çalışmak yerine daha düşük ücretle masa başı işleri tercih etmelerine sebep olmaktadır. Bu durum özellikle ilimizde daha açık bir şekilde görülmekte, işsizlik oranı her zaman Türkiye ortalamalarının üstünde seyretmektedir. 2023 yılında hedeflenen 500 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşmak için sanayicilerin iyi yetişmiş nitelikli elemanlara ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır” dedi.

İhtiyaç Büyük, Talep Az

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak, en fazla eleman aranan mesleklerin başında kaynakçılığın geldiğini belirtirken, 2013 yılında kaynakçılık ve alt dallarını içeren 2 bin 68 kişilik açık iş alındığını, 257 firmanın 1103 kişilik talebinin karşılanamadığını bildirdi. Kurumun sisteminde kaynakçılık mesleğinde iş arayan 223 kişinin kayıtlı olduğunu söyleyen Kabak, “Açtığımız kurslara yeterli başvuru olmadı. Kişilerin eğitim almalarına rağmen sanayiye dayalı mesleklerde çalışmak istememesi karşımıza sorun olarak çıkıyor. Daha düşük maaşa masa başı işlere talip oluyorlar” diye konuştu.

DEÜ İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunç Demirbilek’in yönettiği oturumda söz alan iş ve meslek danışmanı Ali Büyüktaş, dikkati yoğunlaştırma, şekil ilişkisi kurma, zihninde canlandırma ve bunu kağıt üzerine tasarım olarak aktarma yeteneğine sahip kaynakçıların işsizlik riskinin az olduğunu belirtti. Büyüktaş, endüstri meslek liselerinin metal işleri bölümünde eğitim gören gençlerin sanayi sektöründeki yoğun kaynakçı arayışını değerlendirmelerini önerdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Murat Kurtalan, kaynakçı mesleğine yönelik taleplerin karşılanamamasının devlet, aile, işveren ve çalışan boyutlarının bulunduğunu anlattı. Ailelerin çocuklarını mesleki eğitime yönlendirmesinin yanısıra okullardaki teknik ekipmanların yetersizliğini gündeme getiren Kurtalan, “Çınarlı EML’deki tezgah sanayicide yoktu. Şimdi bazı okullarda kaynak makinasının teli yok. Sanayici eğitim görevini de üstleniyor” dedi.

Murat Kurtalan, ücretleri arz-talep dengesi ve işçinin kalitesinin belirlediğini belirtirken, “Nitelikli elemanı zaten düşük ücretle çalıştıramazsınız. Aksi halde transfer mekanizması devreye girer. Mesleğe başlayanlar ilerlemeyi, belgelendirmeyi düşünmeli. Ancak çalışanlar da sebat göstermiyor. Avrupa’da servis, yemek, molada çay-kahve ikramı yok. Torbalı’da Mart’tan Eylül’e kadar çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Domates tarlasında çalışmayı tercih ediyorlar” diye konuştu.

Branş ve Uzmanlık Şart

Ateş Çelik temsilcisi Murat Özkan, rüzgar türbini üretiminde çalıştıracak nitelikli eleman bulamadıklarını anlatırken, şunları söyledi: “Amacımız eline kaynak maşasını alıp hat çekmek değil, uluslararası nitelikte sertifikalandırmak. Herkes kaynakçılık mesleğinin tozlu ve karışık ortamlarda yapıldığını zannediyor. Ne yaptığımızı, iş ortamımızı göstermemiz gerekiyor. Bergama’da iki kez kurs açtık, ikincisine talep daha fazla oldu. Ancak arzu ettiğimiz kadar istihdam yapamadık. Mesleki eğitimde tek firmanın gayretiyle iş çözülmüyor, sosyal paydaşlarla yol yürümek gerekiyor.”

Makine sanayicisi Şamil Girgin, geçmişte kurslarda bir ayda iyi kaynakçıların yetiştiğini ancak bunun arkasının gelmediğini söyledi. Uluslararası kuruluşlardan sertifika alınması gerektiğini savunan Girgin, mutlaka nitelikli elemanların yetiştirilmesini ve teknolojiden yararlanılmasını önerdi.

Peka Metal fabrika müdürü Ramazan Balıkçı da, kaynakçılığın alüminyum, gazaltı, argon, ark, elektrik gibi branşlara göre ayrılarak İşkur’un buradaki talepleri dikkate alması gerektiğini belirtti. Balıkçı, “Genel kaynakçı ile yaptığı işte uzmanlaşmış kaynakçı arasında fark var. Eğitim kurumlarında daha çok teorik eğitim veriliyor, bunun pratik eğitimle bütünleştirilmesi gerekir. İşkur'un düzenlediği bir eğitim programı ile talebe göre orana göre kursiyerler yetiştirilirse, konunun uzmanı alüminyumcu veya argoncu olursa, bunlar hem ücret konusunda tatmin olacaklardır hem de işverenler onlardan istediği verimi elde edecektir. Bunun içinde hepimize görev düşüyor” dedi.

Sektör çalışanı Murat Avcı da Türkiye’de kaynakçıların çalışma saatlerinin Avrupa’ya göre daha fazla olduğunu ileri sürdü. Avcı, “Avrupa’da 5-6 saatten fazla çalışma yok. Kaynak yapan kişinin gün içinde 3 saatten sonra gözleri bozulmaya başlıyor. Kaynak maskesindeki koruyucu cam bile firmadan firmaya fark ediyor. Ücretler de maalesef yapılan işin niteliği ve riskine göre düşük” diye konuştu.

Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.