EBSO'DA YAPI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE İŞ TEFTİŞ UYGULAMALARI KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ...


12.05.2017, Cuma

İlgili Görseller

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNCİ OLUŞTURMALIYIZ

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması için işverenler, iş yöneticileri, müteahhitler ve işçiler gibi sektördeki aktörlerinin tamamında, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, üyelerini yapı işyerlerinde iş sağlığı güvenliği ve iş teftiş uygulamaları konusunda bilgilendirdi. EBSO Meclis Salonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilen seminere EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan, SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, İş Teftiş Grup Başkanı Şuayup Er ile İş Başmüfettişleri Muharrem Arıkel ve Ufuk Çetinkaya katıldı. Seminerde sanayicilere yasal düzenlemeler hakkında açıklamalar yapılırken seminerin sonunda soru-cevap gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan, tüm dünyada yapı sektöründe ölümlü kazaların diğer sektörlerden çok daha yüksek bir düzeyde seyrettiğinin altını çizdi ve “Yapı sektörü, dünyanın hemen hemen her yerinde, ölümcül nitelikte görülebilecek iş kazalarının en çok yaşandığı, en tehlikeli sektör olarak nitelendirilmektedir” dedi.

Kaza oranı yüzde 25

Demirkalkan, 2015 yılında Türkiye’de 1730 iş kazasının yüzde 25’inin yapı sektöründe gerçekleştiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bu oran sektörün iş sağlığı ve güvenliği açısından ne kadar önem arz ettiğini göstermektedir. Yapı sektörü içinde çalışan sayısının hızla artması, sektörde çok fazla vasıfsız işçinin çalışıyor olması, imalatta çok çeşitli malzeme ve ekipman kullanılması, çalışma saatlerinin düzensiz ve değişken olması ve çalışma alanlarının dış etkenlere açık olması riskleri artıran başlıca sebeplerdir. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması için işverenler, mühendisler, mimarlar, proje danışmanları, iş yöneticileri, müteahhitler ve işçiler gibi sektördeki aktörlerinin tamamında, özellikle planlama aşamasından başlamak üzere, tutarlı ve genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve bu kültürün benimsenmesi gerekmektedir.”

Devlet-İşveren-İşçi

İş Teftiş Grup Başkanı Şuayup Er de, işçi sağlığı ve iş güvenliğinde devlet, işveren ve işçinin üçlü bir sac ayağı oluşturduğunu belirterek, “İşveren işyerinde her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Çalışanların ise her türlü talimata uyması gerekirken denetleme ve düzenlemeyi sağlamak ise devletin görevidir. Önceliğimiz işçilerin işyerlerinde genel bir koruma altında olması insanların can ve uzuv kaybını önlemek olduğunu bilmemiz gerekir “ifadelerini kullandı.

Er, Aliağa’da yapımı devam eden ve 17 bin işçinin çalıştığı STAR Rafinerisi inşaatında bugüne kadar ölümlü veya uzuv kaybı olan bir iş kazası yaşanmamasını buna örnek gösterdi.

En riskli sektör

İş Başmüfettişi Muharrem Arıkel ise yaptığı sunumunda, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliğine göre yapı işyerlerinin çok tehlikeli sınıfta olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Yapı işyerlerinde yapılan işlerin geçici ve süreli olması imalat çeşitliliğinin çok fazla olması ve işlerin farklı ekiplerce ve eş zamanlı yapılması, tehlike kaynaklarının etkileşim halinde olması, alt işveren-işveren ilişkisinin muvaazalı kurgulanması ve sektörde çalışan işçilerin eğitim düzeyinin düşük olması gibi nedenler sektörü daha riskli hale getirmektedir. İş kazası ve ölümlü iş kazası istatistiklerine göre yapı işkolu en sorunlu sektörler arasında yer alır. Çalışma şartları bakımından en riskli sektör olup iş kazası sayısı ve kaza sonucu meydana gelen ölüm sayısı bakımından tüm sektörler arasında ilk sırada yer almaktadır. İş kazalarının yaklaşık yüzde 13-14’ü yapı işkolunda gerçekleşiyor. Yapı işkolunda meydana gelen kazaların yaklaşık yüzde 2’si ölümle sonuçlanıyor. İş kazası sonucu meydana gelen ölümlerin yüzde 30’dan fazlası yapı işkolunda meydana geliyor. ILO verilerine göre, gelişmekte olan ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıkları maliyetleri GSYİH’nın yüzde 4’ü. İş kazaları sonucu ortaya çıkan maddi kayıpların, bu kazaları önlemek için yapılacak harcamaların 5 katı civarında olduğu da bilinmektedir.”

Sunuma ulaşmak için tıklayınız...

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.