TÜRK GIDA KODEKSİ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/7)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/31)


05.10.2017, Perşembe

5 Ekim 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30201

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/7)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/31)

MADDE 1 – 3/3/2016 tarihli ve 29642 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2016/7)’nin, Ek-3'ünde yer alan Kahve Ekstraktı, Çözünebilir Kahve Ekstraktıveya Çözünebilir Kahvenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri başlıklı tablonun yedinci satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/3/2016

29642

 

 

 

 

 

 

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.