ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/5)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SVGM: 2019/2)


15.04.2019, Pazartesi

13 Nisan 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30744

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELERİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/5)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SVGM: 2019/2)

MADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

Diğerleri


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.