ZEYTİN DALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜKLÜ SAHA ALTYAPI ÇALIŞMALARI HK.


22.09.2020, Salı

Sayın Üyemiz,
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Zeytin Dalı Gümrük Müdürlüğü’nün görev alanında bulunan kara hudut kapısında altyapı çalışmaları nedeniyle 13 Eylül 2020 saat 11:00 itibariyle hizmet verilemediği bildirilmektedir.
 
Anılan yazıda, altyapı çalışmalarının bitimine müteakip ayrıca bilgi verileceği, olası mağduriyetlerin önlenmesi açısından anılan Müdürlüğe yönelik araç-eşya sevklerinde belirtilen durumun göz önünde bulundurulmasını teminen konunun diğer Gümrük İdarelerine iletildiği belirtilmiştir.
 
Gereğini bilgilerinize sunarım.
  
Saygılarımla,
 
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.