YYS KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN CEZALAR


30.07.2021, Cuma

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gönderilen, ekte bir örneği sunulan T.C. Ticaret Bakanlığının ilgili yazısında, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ'in, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine dair yaşanan tereddütlerin giderilebilmesini teminen açıklama yapılmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

EK : T.C. Ticaret Bakanlığının ilgili yazısı

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.