YILLIK İŞLETME CETVELİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI HK.


25.09.2020, Cuma

Sayın Üyemiz,

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’na göre, Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar Yıllık İşletme Cetveli verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, Sanayi siciline kayıtlı işletmeler, 2019 yılı faaliyetlerinin yer aldığı 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini 01 OCAK 2020 tarihinden itibaren Nisan ayı sonuna kadar  vermek zorundadırlar.

Ancak Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini vermeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetveli verilme süreleri 2020 yılı Eylül ayı sonuna kadar uzatılmıştır. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfası www.sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinde bulunan “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” menüsünü kullanarak, Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin belirtilen süre içinde sisteme girilmesi gerekmektedir.

Aksi durumda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezası ve ayrıca mücbir sebep bildirimi yapmayanlara söz konusu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetveli göndermiş olsa dahi idari para cezası uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.