YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR HK.


03.07.2020, Cuma

Sayın Üyemiz,

26 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan “2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” ile ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığım azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesini amaçlamaktadır.

28 Haziran 2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681)” ile,

-       Proje bazlı devlet yardımından yararlanan yatırımcı firmalara Yatırım tamamlama vizesini müteakip 3 yıl boyunca her yıl net satışların asgari yüzde 2’si kadar Ar-Ge harcaması yapıldığı yeminli mali müşavir raporuyla belgelendirilmesi halinde, vergi indirimi desteği, belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla, yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilerek Ar-Ge faaliyetlerine kaynak ayırmaları teşvik edilmektedir.

-       İstihdam maliyetlerini yatırım döneminde de azaltabilmek amacıyla sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasının yatırım döneminde başlamasına imkan sağlanmaktadır.

-       Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteğinden faydalanması amaçlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.