UZAK ÜLKELERE HİZMET İHRACATI ANKET ÇALIŞMASI


23.11.2021, Salı

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamız’a gönderilen yazıda; 

Ticaret Bakanlığı tarafından uzak ülkelere hizmet ihracatının geliştirilmesi için bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlandığı belirtilmektedir.

İlgili çalışma hakkında hizmet ihracatı gerçekleştiren firmaların bir anket aracılığı ile görüşlerinin alınacağı ifade edilerek, anketten elde edilen geri dönüşlerin anılan strateji belgesi kapsamında oluşturulacak eylem planlarında değerlendirmeye alınacağı ve ilgili firmaların ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlara yönelik planlamaların yapılacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili ankete http://s.alchemer.com/s3/f3b078e82aa6 adresi aracılığı ile erişilebilmekte olup, 26 Kasım 2021 tarihine kadar doldurulabilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.