TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN / TÜRKİYE - BELARUS E-TİCARET


16.09.2020, Çarşamba

Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda,
 
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Özbekistan ile ülkemiz arasında e-ticaret alanında işbirliğinin geliştirilmesi, hukuki altyapının tamamlanması ve taslak anlaşma metninin ilgili ülkeye iletilmesi hususlarında mutabakata varıldığı belirtilerek, bu çerçevede Ek-1’de sunulan taslak anlaşma metninin hazırlandığı belirtilmektedir. 
 
Yazıda devamla, aynı metnin Belarus ile müzakereleri devam etmekte olan Hizmet Ticareti Anlaşması kapsamında da ülkemiz önerisi olarak sunulmasının gündemde olduğu ve metne ilişkin Ek-2’deki dokumanda kurum-madde eşleştirmesinin yapıldığı vurgulanmaktadır. 
 
Bu itibarla, ekte yer alan dokümanlarla ilgili görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin TOBB’a iletilmek üzere 17 Eylül 2020 tarihine kadar Odamıza ( ekonomikiliskiler@ebso.org.tr ) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarım. 
 
 
Saygılarımla, 
 
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter
 
 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.