TOBB / TÜRKİYE- UKRAYNA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇALIŞMALARI


19.02.2020, Çarşamba

 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda,
 
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen; ülkemiz ile Ukrayna arasında hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması ve elektronik ticareti de içeren kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesine yönelik müzakerelerin sürdürüldüğü belirtilmiş ve Ukrayna'daki Türk firmalarının yaşadığı sorunlar ile ilgili Ticaret Bakanlığı'na iletilen bilgiler üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde  özel bazı sorun alanlarının tespit edildiği açıklanmış olup, bu çerçevede STA müzakerelerinde görüşülmek üzere anılan Bakanlık tarafından bazı anlaşma metni önerilerinin hazırlandığı kaydedilmiştir.
 
Yazıda devamla, ekte sunulan "Yatırımın Kolaylaştırılması Faslı" ve "Gerçek Kişilerin Dolaşımı" başlıklı taslak metinlerin Ukrayna tarafına sunulmasında herhangi bir sakınca olup olmadığı ve varsa ilgili dokümanlara ilave edilmesinde fayda görülen hüküm/hususlar hakkında görüş talep edilmektedir.
 
Bu itibarla, ilişikte bir örneği sunulan dokümanlara yönelik varsa görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin TOBB’a iletilmek üzere 24 Şubat 2020 tarihine kadar gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.
 
Saygılarımla, 
 
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter
 
 
 
EKLER : 
 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.