TOBB / G 20 TİCARET VE YATIRIM ÇALIŞMA GRUBU İYİ UYGULAMALARIN PAYLAŞILMASI


26.03.2019, Salı

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda,

G20 Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu (Trade and Investment Working Group- TIWG)’nun ilk toplantısının 15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Japonya’da yapıldığı belirtilerek, söz konusu toplantıda sürdürebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanmasına yönelik üye ülkelerde izlenen iyi politika örneklerinin ve özel sektörün uyguladığı başarılı projelerin paylaşılmasının kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, anılan politikaların ve projelerin Mart ayı sonunda Japonya Dönem Başkanlığı’na iletilmesi, 10-11 Nisan 2019 tarihlerindeki 2. TWIG Toplantısı’nda görüşülmesi ve Haziran ayında yapılacak G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’nda sunulmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanmasına yönelik üyelerimizin iyi politikalarının, başarılı projelerinin 27 Mart 2019 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ekli formata uygun olarak TOBB’a (anara.daylan@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

EK : İyi Uygulamalar Bildirimi İçin Format

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.