TOBB / DENİZYOLUYLA TAŞINACAK DOLU KONTEYNERLERİN BRÜT AĞIRLIKLARININ TESPİTİ VE BİLDİRİMİ HK. YÖNERGE


12.04.2019, Cuma

 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda;
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile imzalanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi  (SOLAS) VI. bölümünün A kısmının 2. kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği ifade edilmektedir.
 
Bu doğrultuda, ilgili genel müdürlük tarafından hazırlanarak  27.03.2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur’u ile yayımlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere yüklenmediği belirtilmektedir. Ayrıca bahsedilen Yönerge, uygulamada yaşanan tecrübe, ilgili bakanlığa iletilen görüş ve talepler göz önünde bulundurularak yeniden yayımlanmıştır. 27.03.2017 tarih ve 26544 sayılı söz konusu Yönerge yürürlükten kaldırılmış olup 26.03.2019 tarihli ve 24216 sayılı Bakan Olur’u ile yeniden yayımlanan  “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”’ye, ilgili Genel Müdürlük internet sitesinden   www.tmkt.gov.tr web adresinin Mevzuat bölümünün Yönergeler kısmından erişilebilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarım. 
 
Saygılarımla, 
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter
 
 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.