TOBB / 2020 İTHALAT REJİMİ ÇALIŞMALARI


31.10.2019, Perşembe

 
Sayın Üyemiz,
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, 
 
2019 yılı İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Tebliğleri'nin 29.12.2018 tarihli ve 30640 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bahisle, söz konusu Karar ve Tebliğlere ilişkin 2020 yılına yönelik olarak Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere İthalat Rejimi hazırlık çalışmaları kapsamında gündeme getirilmesi talep edilen değişiklik önerileri ve ilave edilebilecek diğer hususlara ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede; üyelerimizce, konuya ilişkin hazırlık çalışmalarında gündeme getirilebilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların en geç 1 Kasım 2019 Cuma gününe kadar Odamızın ekonomikiliskiler@ebso.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarım. 
 
Saygılarımla, 
 
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter
 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.