TOBB / 2018/2 SAYILI TEBLİĞ GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI HK. / GÖRÜŞ / 5 MART 2020


28.02.2020, Cuma

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda,

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, 31 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 2017/11168 sayılı ithalat rejimi kararına ek karar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta Ticaret Bakanlığı’nın (ithalat Genel Müdürlüğü) izninin aranacağı belirtilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla (Firmaların yapacağı ithalatta kurumlardan alacakların izinler) 16/02/2018 tarihli 30334 sayılı Resmi Gazete ’de “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (ithalat:2018/2)”in yayımlandığı kaydedilmiştir.

03/04/2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)’de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ’in “İzin belgesi verilmeyen eşya” başlıklı 9. maddesine “Negatif Liste” eklendiği; anılan Tebliğ’in özellikle “İzin belgesi aranmayacak eşya” başlıklı 8. maddesi ve “İzin belgesi verilmeyen eşya” başlıklı 9. maddesinin güncellenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ilişkin görüşlerinizin TOBB’a iletilmek üzere, 5 Mart 2020 tarihine kadar ekonomikiliskiler@ebso.org.tr  adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.