TOBB / 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK


10.05.2019, Cuma

 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda;
 
2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklendiği belirtilmiştir.
 
Yazıda devamla, söz konusu Tebliğ kapsamında şirketlerin Türkiye Ticaret Merkezleri’nden satın alacakları raporların desteklenmesi amacıyla mezkur Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelgesi’nde değişiklik yapıldığı açıklanmış olup, 11.04.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Genelge ve desteğe ilişkin başvuru evrakına T.C. Ticaret Bakanlığı’nın aşağıda sunulan linkinden ulaşılabileceği kaydedilmiştir. 
 
Bilgilerinize sunarım.
 
 
Saygılarımla, 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter
 
 
Genelge ve desteğe ilişkin başvuru evrakı için link : 
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat­destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda­teblig/destek-4-rapor-satin-alma-destegi

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.