SAYISAL TAKOGRAF SİSTEMİ / YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNE DUYURU


06.01.2021, Çarşamba

Sayın Üyemiz,
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Birliklerinde 2010 yılından bu yana bu yana Sayısal Takograf Sistemi (STS) kapsamında kullanılmakta olan STAUM uygulama yazılımında gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yürütülen güncelleme çalışmalarının sonuna gelindiği bildirilmektedir. 
 
Yazıda, söz konusu yeni STAUM yazılımının 2021 yılı ilk çeyreğinde devreye alınması hedeflendiği belirtilmiştir.  Bu sebeple,
 
  • Hali hazırda kullanılmakta olan şirket kartlarının geçerlilik sürelerinin bitmesini takiben, yeni talep edilecek kartlardaki kart numaraları eski kart ile aynı olmayacak, değişecektir. 
  • 2020 yılı ve öncesinde ödemeleri tamamlanan şirket kartı başvuruları için Odalardaki süreçlerin bir evvel tamamlanması gerekmektedir. 
 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca, yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verilerin, şirket kartı kullanılmak suretiyle, 3'er aylık dönemler halinde indirilerek, elektronik ortamda arşivlenmesi gerekliliği malumlarıdır. 
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 5. Maddesi kapsamında verilmiş olan yetki belgeleri ile ulusal ve / veya uluslararası karayolu ile yük ve yolcu taşımacılığı yapan ve takograf muafiyetinden faydalanmayan ticari araç sahibi şirket veya şahıs işletmelerinin menfaatleri gözetilerek, hali hazırda kullanmakta oldukları şirket kartları ile aşağıdaki hususları yerine getirmeleri tavsiye edilmektedir. 
 
  • Yetki belgesi sahiplerinin kullanmakta oldukları şirket kartları ile kilitledikleri taşıt verilerini, kartlarının geçerlilik sürelerini takip ederek, kart geçerlilikleri dolmadan ve yeni kart başvurusunda bulunmadan önce veri kaybına neden olmayacak şekilde indirmeleri gerekmektedir. 
  • Yetki belgesi sahiplerinin kullanmakta oldukları şirket kartlarının geçerlilik sürelerinin dolması halinde, talep edilen yeni kartlardaki numaraların değişecek olması nedeniyle indirilmeyen veriler için veri kayıplarıyla karşılaşılmamasını teminen, bu sürecin takip edilmesi önem arz etmektedir.
 
Bilgilerinize sunarım.
 
 
Saygılarımla,
 
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.