PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HK.


27.05.2020, Çarşamba

Sayın Üyemiz,

Covid-19 pandemisi nedeniyle dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” 27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda;

·         Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler;  2020 yılı için %80, takip eden yıllar için % 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar,

·         İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler % 50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar,

·         İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin giderler % 50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar,

·         İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına ilişkin giderler % 50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar,

Ticaret Bakanlığınca desteklenecektir.

Bilgilerinize sunarım.

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

Ek: Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573) (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-15.pdf)

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.