ODAMIZ TARAFINDAN “AVRUPA BİRLİĞİ YEŞİL MUTABAKATI PENCERESİNDEN YEŞİL SANAYİ REHBERİ” YAYIMLANDI


15.12.2021, Çarşamba

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, COVID-19 krizi geçici olsa da iklim krizinin dalga gibi büyüyen olası etkileri acil ve uzun soluklu önlemlerin alınmasını kaçınılmaz hale getirdi. Tek yönlü hammadde kullanımının esas olduğu doğrusal ekonomi yaklaşımlarından, iklim değişikliği ile mücadelede, ekoloji ve ekonominin sırt sırta verdiği döngüsel ekonomiye dayalı sanayi üretimlerine geçiş zorunlu hale geldi. Bu bağlamda Avrupa Birliği (AB), sadece bir iklim politikası olarak değil; aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm programı olarak kurguladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladı.

Ticaretinin neredeyse yarısını AB ile gerçekleştiren ülkemizin, ticaret ve sanayi başta olmak üzere ilgili tüm alanlardaki politikalarına AB’nin atacağı adımları takip eden Odamız, Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi ve bu sürece kolay adapte olabilmeleri amacıyla “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi”ni hazırladı.   

Odamızca hazırlanan Rehber Kitap ile üyelerimizin, ürün ve hizmetlerinin karbon ayak izinin hesaplanması & raporlanması, üretim süreçlerinin tamamında “Döngüsel Ekonomi” yaklaşımı prensiplerinin benimsenmesi hedeflenmektedir.

Sanayimizin bu yeni süreçte daha da güçlenmesi ve dezavantajları avantaja çevirerek güçlü aktörlerden biri olarak yerini korumasında önemli rol alacağı inancıyla, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi”ni http://ebso.org.tr/e-kitap/YesilSanayiRehberi.html linkinde bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

Yayınlar

Site Haritası

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.