MENDERES TARIMA DAYALI OSB FİZİBİLİTE RAPORU İHALE DUYURUSU


21.06.2019, Cuma

 

İHALEYE DAVET MEKTUBU

 

Sayın İlgili,

 

Proje Adı      : Menderes Çiçekçilik ve Süs Bitkisi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

1. Sizi aşağıda belirtilen hizmet işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet ediyoruz

(i) Menderes Çiçekçilik ve Süs Bitkisi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için Fizibilite Raporu Hazırlanması İşi

2. İstenen hizmetler hakkındaki bilgiler ekli ihale dosyasında verilmektedir.

3. Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gereklidir. Sözleşme bütün olarak ihale edilecektir.

4. İstenen formata uygun hazırlanmış teklifiniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir: Ege Bölgesi Sanayi Odası Cumhuriyet Bulvarı No:63 Pasaport İzmir

            Telefon: 232 4552977                               Faks: 232 4890790

5. Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, özgeçmişleri (CV) ve istenen her bir hizmet işi hakkında basılı materyal veya ilgili bilgileri; çözüm önerinizi, öngörülen yaklaşımın ana hatlarını, zamanlama, hazırlık safhası dâhil faaliyet planını, vb. içeren bir teknik teklif verilmelidir. Fiyat teklifi ve Teknik teklif kapatılmış ve kaşelenmiş ayrı zarflara konulmalıdır.

6. (Değişik: 14/03/2013 tarihli ve 184 sayılı Olur m.7)[1] (Değişik: 19/11/2013 tarihli 886 sayılı Olur m.6)[2] Kar amacı gütmeyen destek yararlanıcıları bakımından fiyata KDV dahil edilmeli, diğer yararlanıcılar bakımından ise dahil edilmemelidir.

7. Teknik ve mali teklifler 16/07/2019 Salı günü saat 15:00’e kadar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Cumhuriyet Bulvarı No:63 Pasaport İzmir adresine elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir.

8. Sözleşmenin diğer şartları aşağıdaki gibidir:

(ii) ÖDEME: Sözleşmede öngörüldüğü gibi yapılacaktır. Ödemeler TL cinsinden yüklenicinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır.

(iii) BÜTÇE: Bu sözleşme için tespit edilen en yüksek bedel ……….-TL’dir ,

(iv) DEĞERLENDİRME

Hizmet Alımlarında: Teknik değerlendirmenin %80, fiyatın %20 olarak ağırlıklandırılarak mukayese edileceği en uygun teklif seçilecektir.

(v) GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır.

9. Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Cumhuriyet Bulvarı No:63 Pasaport İzmir

Telefon: 232 4552977 Faks: 232 4890790

10. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi bildiriniz.

Saygılarımızla.

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

İSTEKLİLERE TALİMATLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ[1] Söz konusu değişiklikten önceki hüküm: “Fiyata KDV dâhil edilmelidir.”

[2] Söz konusu değişiklikten önceki hüküm: “Kamu kurum veya kuruluşu olan destek yararlanıcıları bakımından fiyata KDV dâhil edilmeli, diğer yararlanıcılar bakımından ise dâhil edilmemelidir.”

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.