MEKSİKA 2021-2024 DÖNEMİ İLAÇ VE İYİLEŞTİRİCİ MALZEME ALIMI


14.10.2020, Çarşamba

Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gelen yazıda,
 
T.C. Ticaret Bakanlığı ve Meksika Ticaret Müşavirliği’nin ilgili yazılarına atfen; Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel LGPEZ OBRADOR’un 5 Ağustos 2020 tarihinde, kongre tarafından onaylanan İhale Yasası Reformu uyarınca Federal Hükümetin iç piyasadaki üreticilerin istenilen kaliteyi veya fiyatı sağlayamadığı durumda, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS), Dünya Sağlık Örgütü ve Pan-Amerikan Sağlık Örgütü ile imzalanan Anlaşma kapsamında uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yurt dışından ilaç, aşı, medikal ekipman ve diğer sağlık malzemelerinin satın alınacağını açıkladığı bildirilmiştir.
 
Yazıda devamla, Meksika Hükümeti ile UNOPS arasında 31 Temmuz 2020 tarihinde Refah İçin Sağlık Enstitüsü (INSABI) aracılığıyla imzalanan ve 11 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giren Anlaşma çerçevesinde, 2021-2024 dönemi için 100 milyar Meksika Pesosu (4 milyar ABD Doları) değerinde ilaç ve iyileştirici malzemenin konsolide olarak satın alınmasına yönelik uluslararası kamu ihaleleri ve Meksika'da sağlık kaydı prosedürleri hakkında 5 Ekim 2020 tarihinde UNOPS, INSABI ve Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonu (COFEPRIS) yetkilileri tarafından kamuoyuna açık bir bilgilendirme oturumu (https://www.youtube.com/watch?v=YqDFjtQBZ-U)  gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
 
Ayrıca, uluslararası ihale süreçleri UNOPS tarafından yürütülecek olan bahse konu alımlar ile ilgilenen firmalarımızın detaylı bilgi için https://www.proyectosaludmexico.org/  internet sayfasını takip etmeleri önerilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarım. 
 
Saygılarımla, 
 
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter
 
 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.