MEDOS - ISLAK İMZA HK.


02.07.2020, Perşembe

Sayın Üyemiz,
 
 
Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nce MEDOS üzerinden düzenlenen menşe ve dolaşım belgelerine 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ıslak imza tatbik edilmeyeceği hususunun Türkiye’nin AB haricinde tercihli ticaret ortağı olan ülkelerin yetkili makamlarına 09.06.2020 tarih ve 54857040 sayılı yazıları ile iletildiği belirtilmektedir.
 
AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna-Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarınca imzalanmaması hususunun talimatlandırıldığı belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarım.
  
Saygılarımla,
 
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.