KOSGEB ALACAKLARININ ERTELENMESİ HK.


26.03.2020, Perşembe

Sayın Üyemiz,

 

KOSGEB Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen yazıda,

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanan Koronavirüs (Covid-19) salgının etkilerini azaltmak için ülkemizde alınan tedbirler kapsamında KOSGEB İcra Komitesi tarafından 2020-14Nolu “KOSGEB Alacakların Ertelenmesi” kararı alındığı bildirilmiştir.

Bu karara istinaden, 30.06.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli destek ödemeleri bulunan ve erteleme talebini 30.06.2020 tarihinde kadar yazılı olarak bildiren KOBİ’lerin;

  • 30.06.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli destek ödemelerinin ve varsa 30.06.2020 tarihi sonrasına rastlayan taksitlerinin vade tarihleri, ilki 31.01.2020 tarihinde başlamak ve vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın 3 (üç) ayda bir şekilde yeniden belirleneceği,
  • Teminat/Kefalet Mektubunun süresinin, yeniden belirlenecek vadelere göre ilgili destek programı uygulama esaslarında belirtilen sürelere uygun olmasına dikkat edilmesi gerektiği,
  • Bu karardan daha önce KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi kararlarından faydalanan KOBİ’lerin de faydalanabileceği,
  • Geri ödemeli desteklere ilişkin ilk taksiti 01.07.2020 tarihi ve sonrasında olan geri ödemelerin bu karar kapsamı dışında olduğu,

İfade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.