KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI - YENİ KISITLAMA VE TEDBİRLER GENELGELERİ


01.12.2020, Salı

Sayın Üyemiz,

 

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 30.11.2020 tarih ve E-89780865-153-20077 sayılı Yeni Kısıtlama ve Tedbirler konulu Genelgesi ile 30.11.2020 tarih ve E-89780865-153-20076 sayılı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge  kapsamında Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’den itibaren geçerli olacak şekilde ekte yer verilen yeni kısıtlama ve tedbirler uygulanacaktır. 

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

 

Ek1: Sokağa Çıkma Kısıtlamaları

Ek2: Yeni Kısıtlama ve Tedbirler

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.