KOBİGEL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


26.03.2019, Salı

Sayın Üyemiz,

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından “KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı, “İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması” Proje Teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Proje teklif çağrısına İzmir İli için NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

Konuyla ilgili, Odamız Meclis Salonu’nda, 29.03.2019 Cuma günü, saat 10:00’ da aşağıda programı yer alan bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Saat: 09:30’da kayıt işlemi ile başlayacak söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin http://www.ebso.org.tr/tr/kobiokulu linkinde yer alan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

Konuyu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla,

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

PROGRAM

10:00

Açılış Konuşması

M. Oğuz KILINÇ KOSGEB İzmir Güney Müdürü

Levent ARSLAN KOSGEB İzmir Kuzey Müdürü

H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

10:20

Proje Teklif Çağrısı Sunumu

Cafer GİLİK

KOSGEB İzmir Güney Müd.  KOBİ Uzmanı

 

 

 

Mehmet Çağan SARI

KOSGEB İzmir Kuzey Müd. KOBİ Uzmanı

11:45

Soru & Cevap

12:00

Kapanış

 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.