KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINA UYUM EĞİTİMİ – 15.04.2021


07.04.2021, Çarşamba

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamız’a gelen yazıda;

KOBİ yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak internet üzerinden, 15 Nisan 2021 Perşembe günü 14.00 – 17.00 saatleri arasında Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi’nin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirileceği belirtilen “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi” başlıklı eğitimden; gerek çalışanların gerek müşterilerin ve temasta bulunulan diğer kişilerin kişisel verilerini mevzuata uygun şekilde işlemek isteyen şirket sahibi ve yöneticilerinin faydalanabileceği ifade edilmektedir.

Eğitim sonunda katılımcıların kişisel verilerin korunması hukukunun temel kavramlarını, Kanun’un getirdiği yeni koruma mekanizmasının işleyişini, riskleri, fırsatları, veri işleme faaliyetinde sorumluluğun ne şekilde işlediğini, verisi işlenenlerin haklarını, hak arama usulünü, kişisel verileri koruma envanterinin ne olduğunu, VERBİS’e kayıt, aydınlatma, kişisel veri koruma politikası hazırlama gibi mutlaka yerine getirilmesi gereken çeşitli aşamaları öğrenecekleri ve farkındalık sahibi olacakları belirtilmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılara soru – cevap imkanı verilecektir. Eğitimin %70’ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesinin hazırlanacağı ve e-posta adreslerine gönderileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Eğitim Duyurusu

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.