IDEF'19 - ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİ FUARI HK. / ÖNEMLİ


11.04.2019, Perşembe

Sayın Üyemiz,          

30 Nisan – 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) Odamız 24 m2’lik bir stand ile yer alacaktır.

Bu kapsamda;

1.  IDEF fuarının savunma sanayine yönelik bir fuar olması ve fuara dışarıdan ziyaretçi kabul edilmemesi nedeniyle, sadece stand sahibi kurum/kuruluşlara ayrılan davetiyeler vesilesiyle ziyaretçi girişi sağlanabilmektedir. Davetiye talepleri Odamıza tanınmış sınırlı sayıda kontenjan müsaitliği çerçevesinde, başvuru önceliğine göre kayıt edilecek ve yapılacak olan değerlendirmeden sonra firmalara fuar idaresince doğrudan geribildirim yapılacaktır. Bu çerçevede anılan fuara ilgi duymanız halinde, ekte sunulan davetiye başvuru formlarını (ek-1) doldurup 22.04.2019, Pazartesi gününe kadar Odamız Ekonomik İlişkiler Birimine (eren.ataberk@ebso.org.tr) iletmeniz,

2. IDEF fuarı süresince Odamız standında savunma sanayine yönelik üretim yapan veya yapmak isteyen üyelerimizin broşür/dergi/kitapçık/CD vb. materyallerine yer verebilmemiz için,  sergilenmesini istediğiniz Türkçe ve/veya yabancı dilde hazırlanmış en fazla 10’ar adet dokümanın 22.04.2019, Pazartesi gününe kadar Odamız Ekonomik İlişkiler Birimine (Cumhuriyet Bulvarı No:63 Pasaport İzmir, Kat:3) göndermeniz,

3. Fuar süresince standımıza gelen yerli/yabancı ziyaretçilere gerekse randevu esasıyla görüşme yapılacak Türk tedarik makamları ve yabancı heyetlere, bölgemiz savunma sanayisi ve firmalarımızın kabiliyetleri hakkında bilgiler verilecek olup,  ilgililere tarafımızca hazırlanacak broşürler takdim edilecektir. Ek’te sunduğumuz anket vesilesiyle tarafımızla paylaşacağınız bilgiler sektörün potansiyelini analiz ve bölgemizdeki yapısını yansıtmak üzere kullanılacak olup, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Bu genel değerlendirmeler haricinde hazırlanacak kabiliyet matrisinde ise firmanızın ismine yer verilecektir.

Bu amaçla,  ekte yer alan anket formunu (ek-2) doldurarak, firmanız logosunu, en fazla 2 adet ürün görseliniz ile birlikte 12.04.2019, Cuma gününe kadar Odamız Ekonomik İlişkiler Birimine (eren.ataberk@ebso.org.tr) iletmeniz hususlarını bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

 

EKLER:

1. Davetiye Başvuru Formu

2. Anket Formu

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.