ICC SME360X PLATFORMU


13.10.2021, Çarşamba

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda,

Birliğimiz çatısı altında faaliyet göstermekte olan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesinin, 1934 yılından bu yana ülkemizde ICC'nin temsilciliğini üstlenmekte olduğu, ICC Türkiye Milli Komitesinin, Türk iş dünyasının uluslararası çalışmalarına katkı sağlamak hedefiyle, başta tahkim, bankacılık, gümrük, rekabet, dijitalleşme, fikri mülkiyet ve dış ticaret olmak üzere ICC’nin faaliyet gösterdiği alanlarda faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilmektedir.

ICC'nin bir girişimi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) İş Dünyası Forumu'yla eş zamanlı olarak SME360X Platformu’nun açıldığı, söz konusu platformun KOBİ'lerin dijital ekonomiye dahil edilmesi, büyümelerine, ticaret yapmalarına ve dirençli olmalarına yardımcı olmayı amaçladığı, bir KOBİ’nin temel ortam verilerini SME360X’e girdikten sonra, platformun otomatik olarak küresel bir kıyaslama sistemine dayalı olarak tahmini bir sürdürebilirlik puanı ve değerlendirmesi sağlayacağı belirtilmiştir.

KOBİ'lerin daha çevreci ve daha rekabetçi olmasını amaçlayan SME360X platformunun tanıtım broşürü ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

EK: SME360X Platformu Broşürü

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.