ICC / ISBP 745 SEMİNERİ / 19-20 EKİM 2019


26.09.2019, Perşembe

Sayın Üyemiz,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye tarafından Odamıza iletilen yazıda,

ICC tarafından 2013 yılında revize edilen Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması (ISBP 745) yayınının akreditif işlemlerinde belgelere yönelik UCP 600 kurallarının pratikte nasıl tatbik edileceği konusunda oldukça önemli bir rol oynamakta olduğu, bu Yayının en önemli özelliğinin, ICC Bankacılık Komisyonu tarafından sorunlu olayların çözümü için verilen resmi görüşlerin birçoğunu kapsaması ve bu yönüyle belgelere ilişkin en güncel ICC görüşlerini yansıtan kaynak olduğu ifade edilmiştir.

Yazıda devamla ISBP Yayını ve bu Yayına yönelik seminerlerin, UCP 600 kurallarının sadece belgelere yönelik olanları hakkında bilgiler içermesi nedeniyle özellikle bu konuda bilgi edinmek isteyenler veya bilgilerini güncellemek isteyenler açısından oldukça yerinde bir kaynak olduğu, diğer yandan ISBP Yayınının revizyonu sonrasında ICC Bankacılık Komisyonunun belgelere ilişkin verdiği yeni görüşler, yorumlar ve hatta bazı değişiklikler uygulamada bazı farklılıkları da beraberinde getirmeye devam etmekte olduğu ve Akreditif uygulamacıları açısından bu yeni, değişik görüşlerden bilgi sahibi olma ve mevcut bilgileri tazelemenin her zaman önemli bir ihtiyaç noktası olduğu belirtilmiştir.     

ICC Milli Komitesi’nin bu önemli ICC yayınında yer alan konular hakkında uygulamacılara genel bir hatırlatma yapmak, tereddüt edilen konulara açıklık getirmek ve yeniliklerden bilgi vermek amacıyla bu semineri düzenlemekte olduğu, farklı banka ve firma temsilcilerinin bir arada olacağı bu tür seminerlerin uygulamacılar açısından son derece değerli bir öğrenme ortamı olduğu, farklı sektörlere ilişkin karşılaşılan sorun ve tecrübelerden bilgi sahibi olunduğu vurgulanmaktadır.       

Seminere katılmak isteyenlerin, ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 16 Ekim Çarşamba gününe kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

Ek : Kayıt Formu

 

Ayrıntılı bilgi için:

ICC Türkiye Milli Komitesi

Tel: +90 312 219 4254 (55-56-57) / Faks: 0.312.219 42 58

E-posta: icc-tr@tobb.org.tr

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.