İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


23.09.2020, Çarşamba

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamız’a gelen yazıda;

9 Eylül 2020 Çarşamba tarih ve 31239 Nolu Resmi Gazete ile “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yeni yönetmelik ile uyum süreci kapsamında “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde” ibaresi “31/07/2021 tarihine kadar” şeklinde değiştirildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

Ek: 2945 Nolu Karar

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.