GIDA İŞLETMELERİNİN KORONOVİRÜSÜ KAPSAMINDA ALMASI GEREKEN TEDBİRLER


26.03.2020, Perşembe

Sayın Üyemiz,

  

T.C. İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Odamıza gelen 17.03.2020 tarih ve 929105 sayılı yazıda;

“Bakanlığımız gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürütmektedir. Son günlerde Dünyada pek çok ülkede yaşanan yeni Koronavirüs hastalığı (Covid-19) kaynaklı olağanüstü durum, yeterli önlemi almakta geciken ülkelerde kayıpların artmasına neden olmuştur. Ülkemizde benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla gıda işletmelerinde aşağıda belirtilen hususlara uyulması büyük önem arz etmektedir.

1- Gıda işyerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyulması;

2- Gıda İşletmelerinde hammadde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede sağlanması;

3- Personelin sağlıkla ilgili takiplerinin yapılması, ateşli hastalığı olanların işletmeden sağlığına kavuşana kadar uzaklaştırılması ve personelin genel hijyen kuralları açısından bilgilendirilme eğitiminin sıklaştırılması;

4- Üretim işyerlerinde hijyen bariyerlerinin yapılması, el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipmanların eksiksiz, sağlam ve çalışır durumda olduklarının kontrolü, lavabo, duvar, zemin tavan ve üretim alet ve ekipmanlarının ve personel sosyal alanlarının dezenfeksiyon sıklığının artırılması;

5- Koruyucu tedbirler kapsamında özellikle gıda ile temas eden çalışanların eldiven, maske ve bone kullanmalarının sağlanması;

6- Üretim, dağıtım, perakende satış yerlerinde çalışanlara ve toplu tüketim yerlerinde çalışan ve müşteri kullanımına ait lavabolarda sıvı sabuna ek olarak dezenfektan ya da belli oranlarda çamaşır suyu içeren solüsyonların kullanılması;

7- Açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesinin sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca, özellikle ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmeler ve satışa sunulan ekmeklerin hijyenik koşullarına gereken azami dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özellikleri Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ile belirlenmektedir. Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden ambalajsız olarak piyasa arz edilen ürünler, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği hükümlerine ilave olarak Tebliğ’in EK-2’sinde belirtilen hijyen kriterlerine uygun olmalıdır. Bu kapsamda;

1- Özellikle ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünlerin yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümlerini taşımasının sağlanması,

2- Üretim işyerlerinde el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipmanların eksiksiz, sağlam ve çalışır durumda olmasının sağlanması;

3- Koruyucu tedbirler kapsamında özellikle gıda ile temas eden çalışanların eldiven, maske ve bone kullanmalarının sağlanması gerekmektedir.” ifadeleri yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.