GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARINDAKİ ARTIŞ HK.


06.01.2021, Çarşamba

Sayın Üyemiz,

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazetenin 2. Mükerrer sayısında yayımlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)” ile 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan poşet ve diğer ürünler için tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları artırılmıştır.

Tebliğ ve eklerine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230M2-1.htm linkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,


  

Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.