FİNANSMAN BONOLARINDA, DÖVİZ VE ALTIN ALIMINDA UYGULANAN VERGİ HK.


25.05.2020, Pazartesi

Sayın Üyemiz,

24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2568 ve 2569 Cumhurbaşkanı kararlarına göre, bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

2569 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamda, kısa vadeli mevduatta ve finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılmıştır. Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranın yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

2568 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamda, kambiyo almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro ve benzeri yabancı paralarla yine bankalarda açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden alınan kambiyo işlem vergisinde değişikliğe gidilerek Banka Sigorta ve Muamele Vergisi "binde 2"den "yüzde 1" düzeyine yükseltilmiştir. Aşağıdaki kambiyo işlemlerinde yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da
    kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

Bilgilerinize sunarım.

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

Ekler:

2568 sayılı karar ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200524-1.pdf )

2569 sayılı karar ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200524-2.pdf )

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.