ESBAŞ / SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ MİLLİ VE YERLİ SANAYİMİZİN KÜRESEL İŞBİRLİKLERİ İLE GELİŞTİRİLMESİ KONFERANSI / 10-11 EKİM 2019


07.10.2019, Pazartesi

Sayın Üyemiz,

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’den (ESBAŞ) Odamıza iletilen yazıda; 

T.C. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) himayelerinde ve Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan’ın katılımları ve Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) işbirliğinde, Ege Serbest Bölgesi Kurucu İşletici A.Ş. (ESBAŞ) tarafından, 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Ege Serbest Bölgesi, ESBAŞ Teknoloji Merkezi Konferans Salonu’nda ilgili tüm tarafların bir araya getirileceği “Savunma ve Havacılık Sektöründeki Milli ve Yerli Sanayimizin Küresel İş Birlikleri ile Geliştirilmesi Konferansı”nın gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

•    Uluslararası İş Birliği ile Yerel Endüstri Nasıl Gelişir?

•    Savunma Sanayi Güvenliği ve İhracat Kontrolü

•    Ar-Ge ve Tasarımda Uluslararası İş Birliği ve Uygulamalar

•    Savunmanın Sürdürülebilirliği için İhracatın Önemi

•    Savunma ve Havacılık Endüstrisinde Doğrudan Yabancı Yatırım

•    Endüstriyel Yeterlilik Değerlendirme ve Destek Programı/ Endüstriyel Katılım

•    Yerel ve Ulusal Havacılık Endüstrisinin Geliştirilmesinde Kümelenmelerin Rolü

başlıkları altında yerli sanayinin belkemiği olan başta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı-TSKGV şirketleri olmak üzere tüm havacılık ve savunma sanayi şirketleri, yabancı havacılık firmaları, yerel otoriteler, kural koyucular, KOBİ’ler, dernekler, yerli ve yabancı kümelenmelerin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir.

Oturumlar, sunumlar ve B2B görüşmelerle, 200 civarında iş dünyası ve kamu liderinin beklendiği konferansla bölgenin ve ülkemizin yüksek katma değer yaratan eko sisteminin geleceğinin şekillendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Konferans programı, B2B organizasyonu, sponsorluk seçenekleri ve kayıt için https://www.izmiraerospace.com/ adresinden detaylı bilgilere ulaşılmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Emel TONBUL

Genel Sekreter Yardımcısı

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.