EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İŞLEMLERİ HK.


14.10.2019, Pazartesi

Sayın Üyemiz,
 
 
Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Bakanlıkları Personel Genel Müdürlüğü’nün 23.08.2019 tarihli, 47040989 sayılı yazıları ekinde alınan Bakanlık Makamının 23.08.2019 tarihli ve 2019/29 sayılı Onayında 18.02.2019 tarihli 20 sayılı Bakanlık Onayı ile mülga Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin birleştirilmesi suretiyle gümrük ve dış ticaret hizmetlerinin sunulacağı doğrudan merkeze bağlı Bakanlık Bölge Müdürlüklerinin kurulmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.
 
Yazıda devamla, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü (Mülga) ile yapılacak iş ve işlemler Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü uhdesinde yürütüleceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarım.
 
 
Saygılarımla,
 
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter
 
 
Ek:
 
 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.