EBSO ORGAN SEÇİMLERİ NİSAN 2018


04.04.2018, Çarşamba

SEÇİM BİLDİRİSİ NİSAN 2018

Seçim Bildirisi için lütfen tıklayınız.

 

KESİNLEŞMİŞ SEÇİM LİSTELERİ

 

 * 2017 yılında tamamlanması gereken organ seçimleri için alınan yetki belgeleri, başvuruya dair usule tabi olmaksızın, ticaret sicil müdürlüklerince “yetkinin devam ettiği” ibaresiyle onaylanmış olması şartıyla, 04.04.2018 tarihinde yapılacak organ seçimlerinde kullanılabilecektir.

 

 

                                                                                                              

 

ÇOK ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

Sayın Üyemiz,

24.09.2017 tarihli ve 30190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Odamız organ seçimleri 04.04.2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Oda/Borsa organ seçimlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamalarında;

  • “TOBB Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin, seçme ve seçilebilme yeterlilikleri arasında olan en az iki yıldır Odaya kayıtlı olma şartı, seçilebilme yeterlilikleri arasında yer alan temsil ve bağlayıcı işlem yapabilme yetkisine en az altı aydır sahip olma şartı ile seçme ve seçilebilme yaşına dair şartların seçim tarihi itibariyle gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanması gerekmektedir.
  • ‘’6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 371’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca şirket yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Ancak bu şekilde atananların temsil yetkisi bulunmadığından, bu kişiler için 5174 sayılı Kanunun 81’inci maddesi uyarınca oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanmak üzere yetki belgesi düzenlenmemesi gerekmektedir.

Oda ve borsa organ seçimlerinde kullanılmak üzere münhasıran şubelerin temsiline yetkili kılınan temsilciler için düzenlenecek yetki belgelerinin şubenin kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünce düzenlenmesi,

Bununla birlikte; yalnızca merkeze özgülenmeksizin şirketi temsile yetkilendirilen kişilerin de mevzuatın öngördüğü yeterlilikleri taşıması kaydıyla, şubenin kayıtlı olduğu oda veya borsanın organ seçimlerinde oy kullanabileceği ve bunlara ilişkin yetki belgelerinin ise merkezin kayıtlı olduğu ticaret sicil müdürlüğünden yalnızca merkeze özgülenmeksizin şirketi temsile yetkili olduğuna dair alınacak bir belge ve dilekçe ile başvurulması kaydı ile şubenin kayıtlı olduğu ticaret sicil müdürlüğünce düzenlenmesi gerekmektedir.’’

denilmektedir. 

Yukarıdaki bahse konu çok önemli olan açıklamalara dikkat edilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

                                                                                                              

 

ÖNEMLİ DUYURU

 

Sayın Üyemiz

04.04.2018 tarihinde yapılacak olan Odamız organ seçimleri ile ilgili, Ticaret Sicil Müdürlükleri ve çalışma bölgeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup; Temsil İlzam belgelerinin, bağlı bulunulan Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınması gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

ÜNVANI TEL1 TEL2 FAX ÇALIŞMA BÖLGESİ
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü 4984631 4984625 4984698 Merkez, Bornova, Karşıyaka, Çeşme, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Urla, Buca, Çiğli, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe, Menderes
Aliağa Ticaret Sicil Müdürlüğü 6164151 6167515 6166772 Helvacı,Yenişakran
Bayındır Ticaret Sicil Müdürlüğü 5813504   3813504  
Bergama Ticaret Sicil Müdürlüğü 6331078 6320592 6320594 Dikili,Kınık
Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü 8321021 8321634 8321021 Foça
Ödemiş Ticaret Sicil Müdürlüğü 5431168   5441630 Kiraz,Beydağ
Selçuk Ticaret Sicil Müdürlüğü 8927010 8927008 8927009  
Tire Ticaret Sicil Müdürlüğü 5121079 5123673 5125811  
Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü 8561334   8555705 Ayrancılar, Karakuyu, Kuşçuburun, Pamukyazı, Pancar Beldesi, Subaşı, Yeşilköy, Çaybaşı, Yazıbaşı

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.