EBSO / ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE FİRMA GÖRÜŞMELERİ / 8-9 OCAK 2020


03.01.2020, Cuma

Sayın Üyemiz,

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak, savunma sanayinin stratejik öneminin farkındalığıyla,  yerli üreticimizin kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve sektöre milli katma değer yaratılması konusuna yönelik çalışmaları son derece önemsemekteyiz.

Odamız Savunma Sanayii Çalışma Grubu üye firmalarımızı sektörel gelişmelerden haberdar etmek, dijital dönüşüm ve sektöre entegrasyonlarını hızlandırmak üzere çeşitli projeler ve ilgili kurumlarımızla ortak faaliyetler yürütmektedir.

Bu kapsamda, 08-09 Ocak 2020 tarihlerinde T.C. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) ve Tersaneler Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı ve akabinde, firma saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Toplantıda AFGM ve Tersaneler Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından;

1) Askeri Fabrikaların ve Tersanelerin üretim, bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinde kritiklik arz eden ve yurt dışından temin edilen ham madde, malzeme ve sistemlerin ve/veya bunlarla ilgili hizmetlerin yurt içinde tedarikçi kaynakları oluşturmak maksadıyla muhtemel tedarikçilerle yapılan uzun dönemli iş birliğinin anlatılacağı Stratejik İşbirliği Anlaşmaları,

2) Askeri Fabrikaların ve Tersanelerin, kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden mal ve hizmet alımı yapabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturabilmesine imkan sağlayan sistemin anlatılacağı Onaylı Tedarikçi Listeleri,

konularında teknik sunumlar ve bilgilendirme yapılacaktır.

Üyelerimizin toplantıya hazırlıklı ve mümkün ise başvuru dosyalarını tamamlamış şekilde katılmalarının faydalı olacağı belirtilmiş olup, gerekli ön hazırlıkların tarafınızca yapılabilmesi maksadıyla konularla ilgili mevzuatların ve uygulamaların detaylı olarak anlatıldığı internet adresleri aşağıda sunulmaktadır.

AFGM Stratejik İş Birliği Uygulamaları Linki:

https://www.msb.gov.tr/AFGM/icerik/stratejik-is-birligi-faaliyetleri

AFGM Onaylı Tedarikçi Uygulamaları Linki:

https://www.msb.gov.tr/AFGM/icerik/askeri-fabrikalar-onayli-tedarikci-basvurulari

Tersaneler Genel Müdürlüğü Stratejik İş Birliği ve Onaylı Tedarikçi Uygulamaları Linki:

https://www.msb.gov.tr/TGM/icerik/tersaneler-genel-mudurlugu

Firma saha ziyaretleri ise, zaman kısıtı nedeniyle sınırlı sayıda firmalarla 8 Ocak 2020, Çarşamba öğleden sonra ve 9 Ocak 2020, Perşembe tüm gün sürecek şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Bu çerçevede, firmalarını AFGM ve Tersaneler Genel Müdürlüğü yetkililerine tanıtmak ve saha ziyareti programına dahil olmak isteyen üyelerimizin, ek’te sunulan katılım formunda ki ilgili alanı işaretlemeleri gerekmektedir.

Ziyaret edilecek firmalar, AFGM ve Tersaneler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek olup içerik ve zaman planlaması için kendileriyle temas kurulacaktır.    

Türk Savunma Sanayisinin milli ürünlerle güçlenmesi için önem arz eden toplantımıza katılmak isteyen üyelerimizin en geç 06 Ocak 2020, Pazartesi günü saat 16.00’a kadar Odamıza (ekonomikiliskiler@ebso.org.tr; Tel: 0232 455 29 44 - 455 29 46) kayıt yaptırması önemle rica olunur.

Saygılarımla,

 

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

 

EKLER:

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.