BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİ İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASI HK. (KARAR NO: 2682 VE 2683)


28.06.2020, Pazar

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı,  28.06.2020 tarih ve 31169 sayılı Resmi Gazete’ de  “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (2682)” yayımlamıştır. Bu kapsamda bazı sanayi ürünleri ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır.

Karara göre;

Sitrik asit, vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya, emzik, yapışkan kağıt, kord bezi, kullanılmış tekstil eşyası, peruklar, kuş tüyleri, ateşe dayanıklı tuğlalar, camlar, inci, elmas, kıymetli taşlar, kıymetli süs eşyası,  demir ve alaşımsız çelikten profiller, paslanmaz çelik tel,  demir veya çelikten boru bağlantı parçaları, demir çelikten eşya, pompalar, klima, ısıl işlem fırınları, seramik fırını,  çamaşır kurutma makinası, bulaşık yıkama makinası, tartılar, vinçler, kar küreyicileri, tarım ve hasat makinaları, baskı makinaları, tekstil elyaf hazırlama makinaları, örgü makinaları, tekstil finisaj makinaları, takım tezgahları, cam işleme makinaları, presler, elektrik motoru, fırınlar, kaynak makinaları, tıpta kullanılan iğneler, protez diş ve termostata 30.09.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 2 ile yüzde 20 arasında değişen, 01.10.2020 tarihinden sonra ise yine yüzde 2 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacaktır.

Öte yandan 28.06.2020 tarih ve 31169 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Hakkındaki 17.04.2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20.04.2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (2683)”a göre;

30.09.2020 tarihine kadar yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılan “3920.10.89.00.00” GTİP’li yansıtıcı filmlerin güneş panellerinde kullanılması kaydıyla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi oranının yüzde 10 olarak uygulanması,

30.09.2020 tarihine kadar yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılan “3920.49.10.00.00” ve “3926.90.97.90.18 GTİP’li plastik plakaların plastik kart ve akıllı kartta kullanılması kaydıyla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi oranının yüzde 10 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır

Söz konusu kararlara ilişkin detaylı bilgiye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200628-19.pdf ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200628-20.pdf linklerinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.