ASKIYA ALMA SİSTEMİ TEMDİT BAŞVURULARI HK.


25.09.2020, Cuma

Sayın Üyemiz,
 
 
T.C. Ticaret Bakanlığı Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlıkları’ ndan alınan bir elektronik postada; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı kaydedilmiştir.
 
Ek’te hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi sunulmaktadır. Elektronik posta’da devamla; AB İthalat değeri 15.000 avro’ nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde listeden çıkartılması kabul edilen eşyaların kırmızı ile renklendirildiği belirtilmiştir.
 
Anılan elektronik postada; üyelerimizin, Ekli listede sunulan ve daha sonraki dönemlerde de askıya alma sisteminde yer alması talep edilen ürünlere ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı nezdinde temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği ifade edilmektedir.
 
Söz konusu elektronik postada, başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
 
Elektronik postada yer alan notta, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat 2020/18) incelenebileceği belirtilmiştir.
 
Konu hakkında ilgili Bakanlıktan iletişime geçilecek olan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.
 
İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:
 
Kimyasallar, Maden – Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
 
Muhammet HARTAVİ        Uzman
T: 0312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr
Burak AVCI                       Uzman
T: 0312 204 91 89 E: kahvecif@ticaret.gov.tr
 
Elektrik – Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
 
Fundagül BACI                  Uzman
T: 0312 204 91 46 E: bacif@ticaret.gov.tr
Fatma Hilal YÜNEY           Mühendis
T: 0312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr
 
Bilgilerinize sunarım.
 
 
Saygılarımla,
 
 
 
Mustafa KALYONCU
Genel Sekreter
 
 

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.