2021/18 SAYILI GENELGE


27.07.2021, Salı

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda,

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 25/03/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge’de değişiklik yapan 09/07/2021 tarihli 2021/18 sayılı “Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik” yayımlanmıştır. 

Söz konusu genelge ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla,

 

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

 

 

 

EK: 2021/18 Sayılı Genelge

 

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.