2020/140 SAYILI İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI HK.


02.12.2020, Çarşamba

Sayın Üyemiz,

İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmış olup, yapılan toplantıda, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararları ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelgesi doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü saat 21.00’den itibaren geçerli olacak şekilde (1. madde hariç);

1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; Valiliğimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesine,

2. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılmasına,

3. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanmasına,

4. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirler konusunda İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08.09.2020 tarihli ve 2020/113 sayılı kararında belirtilen hususların hassasiyetle uygulanması ve denetimlerinin sürdürülmesine,

5. Cenaze  namazlarının  vefat  edenlerin  yakınları  dahil  en  fazla 30 kişi ile kılınması,

Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesine,

6.Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında;

Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesine,

Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılmasına,

7. Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının,

  • Pazaryerleri için; Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki Pazar Yerlerinde Alınacak Önlemler başlığı altında belirtilen “Pazar yerleri/alanında, sergi, tezgâh ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmelidir. Pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dâhil kişi sayısı her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılmalıdır. Hesaplama yapılarak pazar yerinin kapasitesi girişlere asılarak ilan edilmelidir. » Pazar yerine giren müşteri sayısı belirlenerek (görevlinin sayması veya turnike benzeri sistemler konulması) müşteri kapasitesine ulaşıldığında yeni müşteriler alınmamalı, sosyal mesafe (en az 1 metre) kurallarına göre bekletilmelidir.” hükümleri çerçevesinde belirlenmesine,
  • AVM’ler için Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki Avm Ve Avm İçındekı İş Yerlerınde Alınması Gereken Önlemler başlığındaki  “İş yerine 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınmalıdır (Ör. 32 metrekarelik bir dükkânda 2 çalışan varsa 2 de müşteri alınabilir). İş yeri dışında da sosyal mesafenin korunmasını sağlamak üzere kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmelidir.” hükümleri çerçevesinde belirlenmesine,
  • Ayrıca AVM’lerde ve semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid-19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılmasına,
  • Bu konuda Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberimde Pazar Yerlerinde ve AVM’ler alınması gereken önlemler başlığı altında bulunan tedbirlerin alınmasına,
  • AVM’lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM’ye kabul edilmesinin sağlanmasına,

8.İlimiz/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınmasına,

9.Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi,

  • 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesine,
  • Ayrıca; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.11.2020 tarihli ve 18098 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlimiz Hıfızssıhha Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 2020/131 nolu kararında belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerine yönelik, İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulunun 19.11.2020 tarihli ve 2020/133-Ek kararı ile Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarına yönelik belirlenmiş olan çalışma saatleri aşağıda belirtildiği gibi yeniden düzenlenmesine,
  • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarına ulaşımını kendi binek/özel/kamu araçları ile yapan işyerleri için mesai saatlerinin 08:00-17:00 olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçilmesine,
  • Salgının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulunda  alınmış olan uzaktan eğitim kararlarının gündüzlü-yatılı her tür ve düzeydeki Kur'an kursu eğitimleri için de uygulanmasına,
  • Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.                               

Saygılarımla,

 

Mustafa KALYONCU

Genel Sekreter

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.