2 MART 2018 TARİHİNDE ARABULUCULUK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ


12.03.2018, Pazartesi

İlgili Görseller

İş davalarında önce arabulucu

İşe iade davalarında mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildiğini söyleyen EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan, “2018 yılı itibari ile zorunlu hale gelen arabuluculukla mahkeme sürecinin hızla sonuçlanması hedeflenmektedir “ diye konuştu

 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle iş davalarında zorunlu hale gelen arabuluculuk sistemi hakkında üyelerini bilgilendirdi. EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda; Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Odaman, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Alper Bulur ile Karşıyaka 2. İş Mahkemesi Hakimi Uğur Erçetin uygulamaya ilişkin görüşlerini açıklarken, sanayicilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Dava şartı oldu

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan, toplantının açılış konuşmasında, iş hayatını yakından ilgilendiren arabuluculuk yönteminin temelinde müzakere ve iletişim sürecinin yattığını belirterek, “Arabuluculuk yöntemi, tarafların kendi başlarına sağlayamadıkları sağlıklı iletişim ortamına tarafsız üçüncü kişi olan arabulucu yardımı ile ulaşmalarını hedefleyen bir araçtır. Bu sebeple arabulucunun görevi taraflar arasındaki uyuşmazlığı tarafların çözmelerine yardımcı olmaktır” dedi.

12.10.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca 01.01.2018 tarihinden itibaren işe iade davalarında mahkemeye gitmeden arabulucuya başvurma zorunluluğu getirildiğine dikkat çeken Demirkalkan, şu bilgileri verdi:

“Artık bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurma, dava şartı haline gelmiştir. Arabuluculuğun zorunlu hale gelmesi ile; davalarının uzun yıllar sürmesinin önüne geçilmesi, iş ve iş uyuşmazlıklarının en kısa sürede ve daha az masraflı bir biçimde çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde ortalama bir işe iade davası 2 yıl sürmekte, tazminat ve işçilik alacaklarına ilişkin davalar ise 2-3 yıldan önce sona ermemektedir. 2018 yılı itibari ile zorunlu hale gelen arabuluculukla bu sürecin hızla sonuçlanması hedeflenmektedir.”

 

Katılmayan, ücreti öder

Karşıyaka 2. İş Mahkemesi Hakimi Uğur Erçetin, arabuluculuk konusunda yaptığı bilgilendirmede, sistemin, yargılamanın uzun sürmesinden hareketle, tarafları arabuluculuk masasına oturtmak suretiyle gerçekleştiğini belirterek, “Tarafların arabuluculuk görüşmelerine katılmaları gerekir. Böyle bir zorunluluk olmamak kaydıyla katılmanın avantajı şu; eğer mazeretsiz olarak arabuluculuk görüşmelerine katılmazlarsa, görüşmeler sonuca ulaşmıyor. Aynı anlaşmazlıkla mahkemeye gidildiğinde arabuluculuk görüşmelerine katılmayan kişi davayı kazanmış bile olsa, mahkeme ücretleri kendisine kalıyor” ifadelerini kullandı.

 

Yasal süreye dikkat

7036 sayılı kanunda işe iade ile ilgili arabuluculuk davalarında, arabuluculuk görüşmelerine katılan tarafların iradelerinin önem taşıdığına dikkat çeken Erçetin, “İşe iade davasında yasal süre içinde başvuru yapıp yapmadığı, iki hafta içinde yargıya intikal edip etmediği yargının görevidir. 1 aylık süre içinde arabulucuya başvurup başvurmamasında arabulucunun yükümlülüğü yoktur. Arabulucuya başvurmadan iş mahkemesinde işe iade davası açılırsa, yasal düzenlemeye uygun bir iş olmadığı için usulen dava reddedilir. Kararın taraflara iletilmesinden sonraki 2 hafta içinde arabulucuya başvurulabilir” dedi.

 

İşe başlatma ve tazminat

İşe iade uyuşmazlıklarında, arabulucunun taraflarla görüşme yaparken mutlaka düzenlemek zorunda olduğu maddeleri de sıralayan Erçetin, “Görüşmelerde işveren işe alma beyanında bulunursa açık olarak hangi tarihte yapacağının belirlenmesi ve arabuluculuk tutanağında yer alması gerekir. Boşta geçen süre alacak meselesi var. Onda da belli bir miktarın belirlenmesi gerekir. Örneğin ‘4 aylık boşta geçen sürenin tazminatını ödeyeceğim’ demeli. İşe başlatmama durumunda da, bunun tazminatını belirlemek zorunda. Bu hususlarda anlaşmaya varılıp arabulucu tutanağının imzalanması gerekir. Bunlardan birine uyulmazsa biz anlaşmanın olmadığı sonuncuna varırız” bilgilerini verdi.

Erçetin ayrıca, tarafların 4 ve 8 aylık işe başlatmama dava sürelerinde anlaşmaya varıp varamayacakları konusuyla ilgili bir düzenleme olmamakla birlikte, yapılan başvuruda İş Kanunu’na bakılarak bu sürelerin altında ya da üstünde bir sürenin mahkemece verilecek bir karar olmadığı sonucuna varabileceklerini söyledi.  

Toplumsal barışa katkı

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Alper Bulur da, arabuluculuk sisteminin toplumsal barışa katkı sağlamak ve yargının yükünü hafifletmek amacını taşıdığını ifade ederek, “Arabuluculuğa katlanarak artan bir başvuru söz konusu. Arabuluculukta dava şartını ortaya koyan ilk ülke İtalya, bizde bu yıl koyduk. Dava şartının asıl amacı, kamu spotu etkisidir. İnsanlar arabuluculuğu öğrenirler, denemeye karar verirler. Beklenti bunun üzerine kurulu. Bunun bir devlet politikası olduğunu bilmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Arabuluculuk, yargının işini kolaylaştırıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi IlBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Odaman ise, yaptığı sunumda arabulucunun hukukçu olmasının tek başına yeterli olmadığını iyi bir iletişim kabiliyetine de sahip olması gerektiğine dikkat çekti. Odaman, arabuluculuk konusunda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar için şöyle konuştu:

"Alternatif çözüm yöntemleri ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri diyoruz ama bütün bunlar yargının değerini kesinlikle ortadan kaldırmıyor. Öncelikle bunu netleştirelim. Çünkü biz hukukçuyuz bizim için en değerli olan yer yargı. Ama sistemi kolaylaştırıcı birtakım yöntemleri getirmek doğaldır. Arabuluculuk görüşmesi esnasında istediğiniz anda istediğiniz anda vazgeçebiliyorsunuz görüşmelerden. Eğer ille de orada anlaşacaksınız deseydi belki hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırabilirdi. Arabuluculuk çerçevesinde güvenebileceğiniz ve sonucu bekleyeceğiniz yer orası olduğu için ve hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırması söz konusu değildir."

Sunumlar için tıklayınız...

Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.