MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ


 

Asli GÖNENÇ TOMARAS Melisa ALPYÖRÜK                         Gülten GAYGUSUZ
Mali İşler Müdürü Muhasebe Şefi Sicil Şefi
E-Posta : asli.tomaras@ebso.org.tr E-Posta : melisa.alpyoruk@ebso.org.tr E-Posta : gulten.gaygusuz@ebso.org.tr
Telefon  : 0 232 4552974 Telefon  : 0 232 4552931 Telefon  : 0 232 4552933
Faks       : 0 232 4839937 Faks       : 0 232 4839937 Faks       : 0 232 4839937

 

 

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ:

Mali İşler Şefliği: Oda bütçesinin hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütür. Oda gelirlerinin tahakkuk edilerek, tahsil edilmesini, harcamaların bütçe ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılmasını sağlar. Aylık mizanları hazırlar, bilanço ve kesin hesabı çıkarır. Oda üyelerinin her türlü aidat ve para zammı tahakkuk ve tahsil işlerini yapar.

Sicil Şefliği: 5174 sayılı Kanun/Yönetmelik hükümlerine uygun olarak; üye kayıt ve terkin işlemlerini yapar, üye bilgilerinin güncel tutulmasını sağlar. Üyelerin talep edeceği sicil kayıt sureti, üyelik tasdiği, Bağ-Kur tasdiği ve çeşitli belgeleri onaylar. Oda faaliyet belgesi verir. Oda genel seçimlerini yapar, organ seçimlerinin yapılmasında diğer birimlere yardımcı olur.


Şifremi hatırlat


Lütfen mail adresinizi veya firma sicil numarasını giriniz.

Not: spam maillerinizide kontrol ediniz.